Publisert i %1$s Tema

Vurderer oppsplitting av Helse Sør-Øst

Konserntillitsvalgt Christian Grimsgaard mener at situasjonen ved Oslo Universitetssykehus (OUS) er uholdbar og at Helse Sør-Øst RHF må splittes opp. Han får delvis støtte fra Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen.

Skribent person Ester Nordland   date_range Publisert 25.6.2017, oppdatert 7.9.2017

NB Saken er oppdatert med en utvidet kommentar fra helseminister Bent Høie.

Flere helsepolitikere snakker nå om at det må gjøres noen drastiske grep i Oslo-regionen.

I 2007 ble Helse Øst og Helse Sør slått sammen til den gigantiske helseregionen Helse Sør-Øst. 58 prosent av norske pasienter sogner til denne helseregionen. I 2015 var budsjettet i regionen på 79 milliarder kroner.

Hovedårsaken til sammenslåingen var at Rikshospitalet-Radiumhospitalet i starten ble lagt under Helse Sør, mens Aker, Ahus og Ullevål lå under Helse Øst. Etter den såkalte ”kodesaken”, der barn feilaktig ble diagnostisert med søvnapné-syndrom, gikk Helse Sør-direktøren av. Deretter ble de to regionale helseforetakene, og Oslo-sykehusene, samlet i en helseregion.

Christian Grimsgaard, nestleder i Overlegeforeningen, og nyvalgt konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst, er en av dem som ønsker enn oppdeling.

– Det er i denne giga-regionen at hoveddelen av den medisinske aktiviteten i Norge foregår.

Grimsgaard sier at det bør bli endringer her selv om det ikke skulle skje noe med de regionale helseforetakene. – Men det vil synliggjøre at Helse Sør-Øst systemet er ganske dårlig stilt økonomisk. Driften ved OUS er dyrere enn før sykehusene ble sammenslått og dette svekker økonomien i regionen. 

Ap vurderer deling

Torgeir Micaelsen sier at Ap er åpne for å vurdere om Helse Sør-Øst bør splittes opp i to enheter igjen.– En slik deling må først skje etter en grundig risiko– og sårbarhetsanalyse. Dette er en stor endring, som ikke er blitt belyst i stor nok grad i Kvinnsland-utvalget, sier Torgeir Micaelsen og legger til at man må tenke seg nøye om: – Endringer fører ofte til at mye kraft må gå med til selve endringen.

– Sammenslåingen av Oslo-sykehusene har ikke vært vellykket. Men det må sees i sammenheng med at sykehusene var i en krevende og alvorlig økonomisk situasjon og at det ikke var bærekraftig.

– De planene som nå foreligger viser at det er mer realisme og planleggingskraft i Oslo-området, sier Micaelsen.

Høie fornøyd

Helseminister Bent Høie er fornøyd med det opplegget som skal komme på plass i Oslo.

– Det er vedtatt at det nå blir bygd nytt akuttsykehus på Aker, og at det blir et nytt regionsykehus på Gaustad. Radiumhospitalet skal utvikles videre som et eget kreftsykehus. De bydelene som før har hørt inn under Ahus (Alna, Grorud og Stovner, red.anm.) vil bli overført til OUS. Når alt dette er på plass skal Ullevål avvikles som sykehus, sier Høie som er overrasket over hvor mange som tror at det fortsatt er planer om å bygge et gigant-sykehus i Oslo.

Høie mener det er naturlig at OUS går gjennom lederstrukturen når den nye sykehusstrukturen er på plass.

Vil ikke dele regionen

Men helseministeren ønsker ikke at Helse Sør-Øst splittes opp, slik Grimsgaard ønsker, og Micaelsen vil vurdere.

– Kvinnsland-utvalget vurderte spørsmålet om helseregion Sør-Øst burde deles opp. Flertallet i utvalget, 11 av 16, mente at regioninndelingen burde videreføres som i dag. Christian Grimsgaard var en del av mindretallet i utvalget som mente at regionen burde deles, sier Bent Høie.

– Jeg mener at gjennomgangen viser at det er få gevinster ved å reversere utviklingen og dele Helseregion Sør-Øst, mens det er vist store negative konsekvenser.

– For eksempel vil deling av regionen få konsekvenser for både tidsplan og rekkefølge for de store investeringsplanene som er lagt i regionen, bl.a. det nye sykehuset i Drammen, utbyggingen i Oslo og etter hvert i Innlandet. Det vil også føre til store utfordringer med å gjennomføre det helt nødvendige prosjektet med å fornye og modernisere IKT-området.

Helseministeren sier det har tatt mange år å samle regionen og få resultater av det. Han sier at en deling av helseregionen vil ta betydelig lengre tid og bli en langt mer komplisert prosess.

– Styrings- og lederkraft vil gå til dette, på bekostning av å utvikle helsetjenesten og gjennomføre planer som allerede er lagt, sier Bent Høie til Journalen.

– Trist, sier Toppe

– Hele hovedstadsprosessen har vært en trist ting, sier Kjersti Toppe. – At de fikk lov å samle alt og bygge det store sykehuset på Gaustad burde vært stoppet. I første utredning glemte man lokalsykehus-funksjonene. Det er forunderlig at de har fått holde på.

Hun mener nedskaleringen som nå er gjort i Oslo ikke er reell. – Man vil lage et kjempesykehus i Oslo, og vi stiller spørsmål ved om det blir det beste både for pasientene og de som jobber der.

– Da Aker ble lagt ned og viste det seg at det nybygde Akershus universitetssykehus var for lite til også å betjene befolkningen i Groruddalen, sier hun.

– På OUS er det seks ledernivåer. Mange er frustrert over at systemet er tungrodd og bekymringsmeldinger ikke når oppover?

– Det er en uting med helseforetaksreformen. Den har skapt så mange nye ledernivåer, byråkrater og konsulenter. Vi mener at alle skal ha stedlig ledelse og at vite hvem som er sjefen. Vi ønsker oss at sykehusene skal styres etter den såkalte Voss-modellen, der ledelsen både har ansvar for både økonomi, personale og fag, sier Toppe.

Kritisk professor

Professor Bjarne Jensen, ved Høgskolen i Innlandet, sier at da helsebyråkratene og konsulentene skulle kartlegge behovet for helsetjenester i Oslo, gjorde de kun overordnede beregninger.

– Det virker som at man glemte at Oslo-sykehusene har mange oppgaver. De gir spesialist-tjenester til hele landet, driver viktig forskning og utdanner leger. Man glemte også at Oslos befolkning stadig vokser og at det blir flere eldre.

– Det var klart allerede da det nye flotte Ahus skulle åpnes at kapasiteten var sprengt, sier Jensen og legger til at man kan være sjeleglad for at man ikke solgte unna bygningsmassen på Aker sykehus. – Tenk hvor dyrt det ville vært å kjøpe den tilbake, sier han og legger til at han mener det var hårreisende å legge ned Aker:

– Aker sykehus var et av de mest veldrevne sykehusene i Oslo. 

Del gjerne!

Legg inn en kommentar