Sykehusstreiken førte til stort engasjement. Mange leger gjorde seg sterkt gjeldende i offentligheten. Fra en markering 13. september. Foto PHM.
Publisert i %1$s Nyheter

Vil ta legestreiken til Arbeidsretten

Etter tidenes lengste sykehusstreik tapte legene for Spekter i Rikslønnsnemnda. Nå venter Arbeidsretten, sier Akademikerne.

Skribent person Per Helge Måseide (tekst og foto)   date_range Publisert 27.2.2017, oppdatert 28.2.2017

Rune Frøyland.

Akademikerne varsler at de vil fortsette kampen for kollektive vernebestemmelser i Arbeidsretten.

– Det vil få vidtrekkende konsekvenser for norsk arbeidsliv dersom denne kjennelse blir stående. Det er ingen arbeidstakerorganisasjoner som i fremtiden vil avtale generelle unntak fra arbeidsmiljølovens vernebestemmelser, dersom man senere kan bli tvunget til å videreføre unntakene av en nemnd. Unntak fra lovverket forutsetter jo enighet mellom partene, sier forhandlingsleder Rune Frøyland hos Akademikerne, i følge en nettsak hos Legeforeningen.

Rikslønnsnemnda er sammensatt av leder, to uavhengige representanter og to representanter fra hver av sidene. Legeforeningen var representert ved Christian Grimsgaard og Hanne Gillebo-Blom. Disse avga en egen dissens.

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter opplyser derimot at den tar kjennelsen til etterretning.

Anne-Kari Bratten.

-Spekter håper nå at vi kan se fremover, og gjennom godt partssamarbeid sentralt og lokalt diskutere hvordan vi enda bedre kan forstå hverandres behov, slik at vi har godt grunnlag for å diskutere arbeidstidsbestemmelsene for leger ved hovedoppgjøret i 2018, sier adm.dir. Anne-Kari Bratten i følge en nettsak.

 

Rikslønnsnemndas kjennelse kan du lese HER.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar