Alle som søker jobb med pasientkontakt vil måtte regne med å ta influensa-vaksinen. Det mener Helsedirektoratet.
Publisert i %1$s NyheterTema

Vil ha obligatorisk influensa-vaksinasjon

I Oslo vil både byråden og smittevernoverlegen ha obligatorisk vaksinasjon mot sesonginfluensa. Men hverken Folkehelseinstituttet eller Norsk forening for allmennmedisin støtter bruken av tvang.

Skribent person KRISTIN STRØMSHEIM GRØNLI   Fotograf photo_camera PAAL AUDESTAD (ill.) date_range Publisert 6.10.2018, oppdatert 9.10.2018

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) tar til orde for obligatorisk vaksinasjon av helsepersonell mot sesonginfluensa. Foto: Sturlason

Vaksinasjonsdekningen blant ansatte i kommunens virksomheter varierer i dag for mye, og  ingen virksomheter har god nok dekning. Det bekymrer meg som helsebyråd, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), helsebyråd i Oslo kommune.

Obligatorisk vaksinasjon handler om å sikre at helsepersonell ikke bidrar til å øke risiko for influensa hos mennesker som ofte er spesielt sårbare for smitte

Nå tar hun til orde for obligatorisk vaksinasjon av helsepersonell mot sesonginfluensa.    

Obligatorisk vaksinasjon handler om å sikre at helsepersonell ikke bidrar til å øke risiko for influensa hos mennesker som ofte er spesielt sårbare for smitte. 900 mennesker dør i følge Folkehelseinstituttet hvert år av influensa. Når vi vet at vaksinasjon av helsepersonell kan redusere antall syke, samtidig som altfor få vaksinerer seg, må vi gjøre noe med det, sier hun.

Jeg er opptatt av at helsepersonell kan bidra til å beskytte brukere og pasienter mot influensa. Høy vaksinasjonsdekning hos ansatte vil gi redusert forekomst av influensa hos pasienter og brukere, og også redusere antibiotikaforbruk. Ikke alle pasienter kan ta eller har god nytte av vaksinen selv. Derfor er det viktig at de ansatte er vaksinert, sier helsebyråden.

– Fryktelig
– Det er fryktelig om dødsfall kunne vært unngått ved at helsepersonell hadde vaksinert, sier smittevernoverlege Tore W. Steen i Oslo. Hans inntrykk er at en stor andel av helsepersonellet ikke syns det er så viktig å vaksinere seg. I fjor ledet han et samarbeid mellom kommunen og sykehusene i Oslo for å få opp vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell.

Det er fryktelig om dødsfall kunne vært unngått ved at helsepersonell hadde vaksinert.

– Tross alt er det bare et mindretall av oss som får influensa, så mange føler vel at de ikke trenger vaksinen. Men vi har en etisk og moralsk plikt til å gjøre det vi kan for våre pasienter. Når det gjelder risikogrupper skal det i alle fall ikke være slik at influensa smitter fra helsepersonellet, sier Steen, for tiden i permisjon.

– Må gjøres obligatorisk
Selv om Oslo ligger mye høyere enn landsgjennomsnittet, ser ikke Steen for seg at kommunen når målet om 75 prosent dekning blant helsepersonell denne sesongen heller, og han tror det må sterkere virkemidler til.

– Om vi skal ha håp om tilnærmet full dekning, er det min personlige mening at vaksineringen må gjøres obligatorisk for helsepersonell, på samme måte som i en rekke helsevirksomheter i USA. Noen av disse har en vaksinasjonsdekning på nærmere 99 prosent blant ansatte. Vaksinen tåles godt og har ikke noe særlig bivirkninger, så dette ville ikke være for mye forlangt. Da må det selvfølgelig gjøres unntak for de som har kjente kontraindikasjoner mot vaksinen, sier Steen.

Rapporteres ikke
Det finnes ingen norsk kartlegging av hvor ofte influensasyke helsearbeidere  smitter pasientene. Det nærmeste man kommer er antallet pasienter som er blitt influensasyke mens de var innlagt i helsevesenet av andre årsaker. Dersom det er mer enn to tilfeller av influensa på én enhet i en helseinstitusjon kalles det et influensautbrudd, og dette skal rapporteres til Folkehelseinstituttet (FHI).

For sesongen 2016/17 ble det rapportert om 11 slike influensautbrudd, men FHI skriver i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell at det forekommer en vesentlig underrapportering. I seks av disse utbruddene ble det rapportert antall syke pasienter versus antall syke helsearbeidere, og fordelingen var 72 pasienter og 70 helsepersonell.

Det finnes også tall på influensa blant pasienter på intensivavdelinger. I sesongen 2017/18 var 447 pasienter innlagt på intensivavdeling med mistenkt eller påvist influensa. 30 av disse pasientene døde. Tallene kommer fra Norsk intensivregister, og er presentert i FHIs rapport for forrige influensasesong.

– Ikke grunnlag for tvang
Kjersti Margrethe Rydland er seniorrådgiver ved FHIs Avdeling for influensa, og har hatt en sentral rolle i arbeidet med en fersk rapport om tiltak for å øke vaksinasjonsdekningen.

Dagens datagrunnlag gir imidlertid ikke grunnlag for tvang.

– Det er bred internasjonal enighet om at dagens kunnskap underbygger anbefalingen om vaksinering av helsepersonell, og at de bør oppfordres til og tilbys vaksine. Dagens datagrunnlag gir imidlertid ikke grunnlag for tvang. Det vil kreve studier som ingen har gjort før, sier hun. Det er nemlig utfordrende å dokumentere den indirekte beskyttelsen pasienter kan få når helsepersonell vaksinerer seg.

Selv om dekningen blant helsepersonell altså er lav, vil ikke FHI anbefale at de blir pålagt å vaksinere seg mot sesonginfluensa.

– Vi er prinsipielt sett ikke tilhengere av pålagt vaksinasjon. Det er veldig mange andre tiltak man kan prøve før man behøver å pålegge vaksinering. Jeg tror det viktigste er at folk får skikkelig informasjon, sier Rydland.

– Solidaritet
Petter Brelin, leder for Norsk forening for allmennmedisin, støtter denne tilnærmingen.

Petter Brelin er motstander av obligatorisk influensa-vaksinasjon.

– Dersom det innføres vaksinetvang for å kunne jobbe i helsevesenet, vet vi at det blir en intens debatt om tvangen og lite fokus på vaksineringen. Det er veldig uhensiktsmessig å starte det som kan bli en krig, når problemet kan løses på bedre måter. Når det er sagt, så er det opp til den enkelte som jobber i helsevesenet å ta dette opp med seg selv og sin samvittighet. For meg handler det om solidaritet. Det er leit å smitte syke folk med noe som er farlig for dem, sier han.

Det er veldig uhensiktsmessig å starte det som kan bli en krig

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (FrP) opplyser at departementet støtter FHIs anbefaling om at vaksinasjon, også av helsepersonell, bør være frivillig.

– I fjorårets influensaepidemi ble 54 prosent av de ansatte ved Oslo universitetssykehus vaksinert ved hjelp av frivillige tiltak. Dette viser at det nytter når arbeidsgiver legger til rette for å vaksinere, skriver Michaelsen i en e-post.

Denne utgaven av saken er utvidet med flere sitater fra Tone Tellevik Dahl sammenliknet med den versjonen som står på trykk i papirutgaven.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar