Publisert i %1$s Nyheter

Vansker med tillitsvalgt-rekruttering

Anja Fog Heen, medlem i Legeforeningens sentralstyre, forteller at Yngre legers forening (Ylf) opplever at det er blitt vanskeligere å rekruttere tillitsvalgte til sentrale verv. Hun frykter at yngre leger trekker seg vekk fra samfunnsdebatten.

 date_range Publisert 6.1.2016

Tekst: Per Helge Måseide

Heen, som også leder Legeforeningens turnusråd, ser på nært hold hvordan det allerede som medisinstudent blir stadig viktigere å posisjonere seg gjennom uformelle prosesser for å i det hele tatt få en jobb som turnuslege.
– Jeg tror at mange studenter tenker mer på konsekvensene av det de sier og gjør. At det begrenser noen i å delta i en samfunnskritisk debatt, det tror jeg er helt klart, sier hun.

I en annonse fra et sykehus jakter man på utadvendte turnus­leger.
– Ingen har lenger rett på en turnuslegestilling, og arbeidserfaring vektlegges sterkt. Ufordringen er at mange såkalte turnuslegevikariater, som vil gi studentene arbeidserfaring, ikke lyses ut. For arbeidsgiver handler det om å få de best kvalifiserte kandidatene, og mange opplever at det er tilfeldigheter som gjør at noen får turnusjobb, og andre ikke, sier Fog Heen.

Selv om Fog Heen i likhet med Lars Erik Flatø poengterer viktighten av en god uformell dialog mellom ansatte og ledere, opplever tillitsvalgte mange steder manglende respekt for avtaler og overenskomster.

– Vi får gjentatte tilbakemeldinger på at enkelte ledere velger å se bort fra spille­reglene. Men det er en grunn til at de er der, sier hun.

Ikke helsvart.

Fog Heen, som til daglig arbeider ved Lovisenberg Diakonale sykehus, og har en forskerstilling tilknyttet Sykehuset Innlandet, er ikke frikjøpt, og har selv opplevd fleksibilitet fra arbeidsgiver i forhold til å utføre tillitsverv. Selv om det er store utfordringer mange steder, forteller Fog Heen at rollen som tillitsvalgt ikke trenger å bety bare belastninger og bråk.

– Mange steder er det god dialog lokalt, og det er mange eksempler på at saker løser seg, sier hun.

Spiller på lag.

En av Ylfs viktigste saker har vært kampen for faste stillinger for LIS-leger. Men fra enkelte hold er det hevdet at prisen å betale er at muligheten for å håndplukke leger ble økt, siden ansiennitetsprinsippet ble forlatt. Fog Heens mening er at ordningen er en åpenbar styrking av ansettelsesvernet. Hun viser til at også et kriterium som egnethet skal begrunnes saklig, og hun opplever at arbeidsgivere og arbeidstakere i stor grad spiller på lag.

– Det er en felles inten­sjon om å få dette til. At det er oppstått problemer med gjennom­føringen av ordningen i startfasen, tror jeg langt på vei skyldes innkjøringsproblemer og usikkerhet, ikke vrangvilje.

Harde krav.

At mange ansatte, og deres talspersoner, likevel opplever en tøff hverdag, er hun ikke i tvil om.

– Strammere krav til effektivitet gjør at mange blir presset mer enn tidligere. Omorganiseringen av Oslo universitetssykehus har vært en utmattende prosess, og veldig tøft for mange ansatte. De harde kravene til økonomisk balanse gjør at man presses mer og mer til ytterpunktene. Mange ansatte begynner å bli slitne nå. Det er også blitt merkbart vanske­ligere å rekruttere tillitsvalgte ved de store sykehusene på helseforetaksnivå, sier hun.

Gode ledere lytter.

Det finnes mange eksempler på ledere som er flinke til å lytte til tillitsvalgte, men det motsatte er ingen sjeldenhet. Eksemplene er mange på arbeidsplasser der det er utbredt mistillit, og hvor man gang på gang ikke får et til konstruktivt samarbeid som krever at man lytter til motparten.

– Det handler om tillit, sier Anja Fog Heen

Del gjerne!

Legg inn en kommentar