Publisert i %1$s ArrangementerFra foreningen

– Vanskelig å innpasse et så stort sykehus!

Marianne Skjulhaug ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er kritisk til planene om et nytt gigantsykehus i Oslo, blant annet fordi de kan komme i konflikt med planene for god byutvikling. 

Skribent person Lene Johansen   date_range Publisert 16.10.2014

TEKST: LENE JOHANSEN

– Når vi ser på hvordan byveven ser ut, så er det vanskelig å innpasse et så stort sykehus om det legges opp til nå. Hvis du ikke er syk eller ikke jobber der, så er det i utgangspunktet vanskelig å gjøre området attraktivt nok til å få andre til å bruke det eller gå inn i det, sier Marianne Skjulhaug. Hun er førsteamanuensis og instituttleder ved Arkitektur- og designhøgskolen og var en av innlederne på et debattmøte onsdag 15. oktober, arrangert av Oslo legeforening, om sykehusprosjektet ”Campus Oslo”.

Åpenbare risikoer. – Når jeg ser på kompleksiteten og størrelsen av denne byggeoppgaven så er det åpenbare risikoer med prosjektet. Spørsmålet er om oppgaven kan gjennomføres på den tiden man tenker og om planen av utviklingstrinn er robust og fleksibelt nok til å forholde seg til endrede rammebetingelser. Verden forandrer seg plutselig, hva om det skjer en ny finanskrise og pengene forsvinner? Hva gjør man da? Det er utrolig viktig å ha noen korte skritt inne i denne store visjonen og ha full kontroll på noen enkle trinn, sier Skjulhaug.

Konflikter. Hun mener det er åpenbare konflikter mellom det å bygge et godt sykehus og det å drive god byutvkling. De institusjonelle behovene til et sykehus åpner ikke nødvendigvis opp for den levende byen der man får en balansert blanding av ulike funksjonene slik som boliger, butikker, offentlige institusjoner og annen næringsvirksomhet. Denne blandingen gjør at byrommet har aktivitet 24 timer i døgnet.

– Det er veldig viktig å forstå at byutvikling kommer som en krav fra byen og ikke fra sykehuset. Det er veldig flott når man får til en levende mangfoldighet og en levende by. Det er noen kriterier som skal oppfylles, noen av disse kan gå på bekostning av det som er viktig for sykehuset, sier hun.

Ikke evidensbasert . Campus Oslo legger opp til rundt 1500 senger. Professor Jon Magnussen ved NTNU pekte på at det er vanskelig å finne systematisk kunnskap i litteraturen om hvilke funksjoner som bør tilbys sammen for å få til stordriftsfordeler.

– Det er ikke evidens fra litteraturen som støtter at man må ha et sykehus av OUS sin størrelse for å få tilstrekkelig kvalitet i pasientbehandlingen. Videre vil størrelsen på OUS gjøre det vanskelig få til konkurranse mellom sykehus som fører til at man får økt kvalitet og høyere effektivitet, sier Magnussen.

Verneverdig. Oslo Universitetssykehus disponerer I dag totalt 1 000 000 kvm, av disse er 272 000 kvm vernet. Det er nesten 30 prosent av den totale bygningsmassen, eller et område som er like stort som 60 prosent av Frognerparken.

Forslaget om «Campus Oslo» ble sent ut på høring i begynnelsen av juli. Premissene for idefaserapporten er tredelt:

  • Utdatert bygningsmasse som er uegnet til nåværende anvendelse.
  • Forbedre effektivitet og kvalitet på fellestjenester.
  • Forventet stor økning i befolkingsveksten i Oslo-området.

Rapporten konkluderer med at en såkalt klyngemodell med samlokalisering på Gaustad/Blindern er det beste alternativet.

– Min visjon er å legge Ringveien i tunnel ved Rikshospitalet og samle hele Oslo universitetssykehus på Gaustad og å integrere sykehuset mot universitetet. Dette er noe jeg har tenkt på i fire-fem år, og jeg fikk ikke fred før jeg fikk avklart om det er mulig, sa sykehusdirektør Bjørn Erikstein til Dagens Medisin, i forbindelse med sykehusets styremøte 25. oktober 2012.

– Det er jo ingen leger eller annet helsepersonale på OUS som noen gang har vært uenige om at vi trenger nye bygninger. Spørsmålet er om denne rapporten hjelper oss å komme videre i prosessen mot nye bygninger, sier foretaksttillitsvalgt Aasmund Bredeli ved Oslo universitetssykehus (OUS). Han var primus motor og ordstyrer for debattmøtet.

Bekymret. – Oslo legeforening har alltifd hatt fokus på hva som gir best helsetilbud til Oslos befolkning. Vi er bekymret for at de løsninger som er foreslått i rapporten ikke er optimale. Befolkningsveksten vil komme i Groruddalen og sørøst, og vi mener at å bygge lokalsykehus på linje med Lovisenberg og Diakonhjemmet, som begge er meget vel fungerende, vil være et godt alternativ. Da vil også selv OUS bli mindre og med større sannsynlighet få en bedre drift. Slik det foreslås er det alt for stort. sier Svein Aarseth, leder i Oslo Legeforening.

– Kvalitetsvurderingen viser at hvis vi legger veien under bakken, gir det de beste resultatene. Men det er ikke tatt noen avgjørelse. Det viktigste er at vi evner og våger å sette en retning for dette prosjektet, sa Erikstein på møtet, i følge Dagens Medisin.

”Campus Oslo” er nå ute på høring, med frist 1. november. Prosjektet har  egen hjemmeside: http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/prosjekter_/idefase-ous-campus-oslo_

 

Del gjerne!

Legg inn en kommentar