Alle som søker jobb med pasientkontakt vil måtte regne med å ta influensa-vaksinen. Det mener Helsedirektoratet.
Publisert i %1$s Nyheter

Uvaksinerte kan bli nektet jobb

Helsedirektoratet vil at alle som søker jobb i helsevesenet med pasientkontakt skal spørres ut om de vil la seg vaksinere mot influensa og om de har gjennomført barnevaksinasjonsprogrammet.

Skribent person PER HELGE MÅSEIDE   Fotograf photo_camera PAAL AUDESTAD date_range Publisert 14.10.2018, oppdatert 12.12.2018

De som ikke er vaksinerte og som heller ikke ønsker å bli det, enten det dreier seg om influensa eller meslinger, risikerer å måtte gå slukøret hjem fra jobbintervjuet.

Overfor Journalen er avdelingsdirektør Andreas Skulberg i avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsedirektoratet helt klar på at hvorvidt man vil la seg vaksinere bør være en del av vurderingsgrunnlaget ved ansettelse.

– Arbeidsgiver må gjøre individuelle risikovurderinger og vurdere forsvarligheten dersom noen ikke vil vaksinere seg. Det vil være ett moment man vurderer i en ansettelsesprosess. Og det kan få konsekvenser for en ansettelse, eventuelt føre til omplassering, sier han.

Spørsmålene ved ansettelse vil gjelde alle som kommer i kontakt med pasienter.

– Det vil for eksempel også gjelde renholdere, sier Skulberg.

Kan omplasseres
Helsedirektoratet har allerede informert på sine nettsider om at uvaksinerte som arbeider på intensivavdelinger eller med sterkt immunsvekkede pasienter kan bli omplassert. Dette ble også understreket i et brev Helsedirektoratet nylig sendte til landets kommuner og de regionale helseforetakene. Myndighetene har også gitt uttrykk for at holdningene til vaksinasjon bør bli en del av ansettelses-intervjuer, men uten at dette til nå har vært nærmere konkretisert.

Overlege Tobias Gedde-Dahl etterlyser krav til influensa-vaksinasjon ved nyansettelser. Foto: Privat.

Også overlege Tobias Gedde-Dahl ved Rikshospitalet ønsker krav til influensavaksinasjon ved ansettelse, spesielt for helsepersonell som arbeider med de mest sårbare pasientene.

– Flere store sykehus i utlandet krever gjennom arbeidskontrakten at ansatte lar seg vaksinere mot influensa. Jeg forstår ikke hvorfor det ikke er slik i Norge også, sier han i et intervju på sykehusets blogg. Gedde-Dahl leder seksjon for stamcelletransplantasjon ved avdeling for blodsykdommer ved OUS.

– Katastrofalt dårlig
Bare 28 prosent av helsearbeiderne vaksinerte seg mot sesonginfluensa i fjor vinter, mot 16-17 prosent året før.

– Dette er katastrofalt dårlig. Det betyr at minst 70 prosent går på jobb med økt risiko for å smitte pasienter, framhever Gedde-Dahl på bloggen.

Ved Ahus vaksinerte 30 prosent seg i fjor, ved Oslo universitetssykehus var andelen som vaksinerte seg 54 prosent, som er høyt i norsk sammenheng. Men ved avdeling for blodsykdommer har man ved hjelp av en rekke frivillige tiltak fått andelen influensavaksinerte opp i over 90 prosent, sier Gedde-Dahl til Journalen. 

– Et av virkemidlene er «eksemplets makt» ved at jeg er vaksinert i plenum, sier han. Et annet er intens og målrettet informasjonsvirksomhet som er tilpasset den yrkesgruppen man snakker med. Seksjonslederen understreker derfor at han ikke ønsker å bli oppfattet som en talsperson for tvang:

– Jeg har en aversjon mot ordet tvang og tar til orde for sunt bondevett. Men jeg mener i hvert fall at de som arbeider med sterkt immunsvekkede pasienter må være vaksinert. Men det er frivillig å arbeide ved en enhet med immunsvekkede pasienter, sier han.

Gedde-Dahl vil derfor at det i ansettelseskontraktene til alle som arbeider med alvorlig immunsvekkede pasienter skal stå at de må ta den årlige influensa-vaksinen. Men også for de som arbeider med ordinære risikopasienter, som i Norge utgjør rundt 1,6 millioner mennesker, og hvor av alle over 65 år er den største gruppen, bør et slikt krav vurderes innført, mener han.

Jeg har en aversjon mot ordet tvang og tar til orde for sunt bondevett

Gedde-Dahl begrunner forslagene sine med at de fleste helsearbeidere er i kontakt med risikopasienter, samt at de pasientene som Helsedirektoratet regner som ekstra sårbare ikke bare blir behandlet i spesialenheter.

– Immunsvekkede pasienter behandles både ved lokalsykehus og ute i kommunene, sier han.

I år er målet ved OUS å vaksinere 80 prosent av alle ansatte, fem prosent mer enn hva WHO har satt som mål. På sikt ønsker sykehuset at alle skal bli vaksinerte, et mål også Helsedirektoratet stiller seg bak.

Det er i følge Gedde-Dahl to grunner til at helsepersonell ikke lar seg vaksinere mot influensa; uvitenhet, et ord han helst ikke vil bruke, og at man tenker på seg selv.

– De som er skeptiske til vaksinasjon tenker ikke over konsekvensene, sier han, og peker blant annet på holdninger som at det er sunt å få influensa. Hans erfaring er at når man snakker med helsepersonell om de konsekvensene det kan få for pasientene å få influensa, innser de aller fleste hvor viktig dette er og lar seg vaksinere.

– Det er ulogisk for meg at helsepersonell ikke vaksinerer seg når vi gjør så mange andre tiltak for å beskytte pasientene våre, sier Gedde-Dahl på bloggen.

Liten støtte
Helsebyråd Tone Tellevik Dahl gikk nylig ut i Journalen og på NRK Dagsrevyen med krav om obligatorisk vaksinasjon av helsepersonell i Oslo kommune. Men så langt har hun fått liten støtte for forslaget, til tross for svært lave influensa-vaksinasjonstall mange steder.

Andreas Skulberg sier at helsemyndighetene fortsatt står på at vaksinasjon skal være frivillig:
– Vi kan ikke innføre tvungen vaksinasjon før vi har forsøkt frivillig vaksinasjon med alle midler, sier han.

Del gjerne!

2 kommentarer til “Uvaksinerte kan bli nektet jobb

 • Evelyn Kjørstad

  SÅ glad jeg ikke er helsearbeider!!
  Håper ungdommen få med seg disse tegna i tiden, og søker seg til alt mulig annet enn helsearbeidere.
  Håper også de som allerede er i dette Systemet setter seg på bakbeina.
  Influensavaksine beskytter INGEN! MMR er heller ikke mye å rope hurra for.

  Der det er en risiko, må det være et valg. Sjekk Nurnbergkodeksen og forstå hva slag dere aspirerer til.

 • Sandy Lunoe

  Det finnes seriøs engelskspråklig forskning som viser at vaksinasjon med influensavaksiner av helsepersonell som har kontakt med pasienter beskytter ikke pasientene:
  ”What, in Fact, Is the Evidence That Vaccinating Healthcare Workers against Seasonal Influenza Protects Their Patients? A Critical Review”

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3502850/
  “No reliable published evidence shows that healthcare workers’ vaccination has substantial benefit for their patients—not in reducing patient morbidity or mortality and not even in increasing patient vaccination rates”.

 • Svar på Evelyn Kjørstad Avbryt svar