Legeforeningens landsstyremøtet 2015
Publisert i %1$s Redaktøren

Uro under oppseiling blant legene. Hvorfor?

Oppdatert med presisering (11.08.15): Vurderingene om en eventuell gjenåpning av Aker sykehus bygger på denne NRK-saken. Begrepet "fullverdig lokalsykehus" er ikke benyttet der. Det var flere overraskende observasjoner fra sidelinjen på Legeforeningens landsstyremøte i Trondheim i slutten av mai. 

Skribent person Per Helge Måseide   date_range Publisert 15.6.2015

Den ene var allmennlegenes sinne i kjøl­vannet av Primærhelsemeldingen. Den andre var den unisone enigheten om ikke å svekke lokalsykehusenes akuttberedskap. Og den tredje var at helseminister Bent Høie (H) så usedvanlig godt ut.

Redaktør Per Helge Måseide
Redaktør Per Helge Måseide

Bent Høie har ikke hatt noen lett start som helseminister. Han ble sittende med svarteper i reservasjonssaken. Han fikk massiv kritikk, blant annet fra Helse Sør-Øst og OUS da han for ett år siden lanserte forslaget om fritt behandlingsvalg sammen med statsministeren. Det var før sykehus­striden mellom Molde og Kristiansund.

– En drittpakke

«Vi skal bygge pasientens helsevesen», sa en engasjert Høie fra talerstolen under punktet helsepolitisk debatt. «En drittpakke», sa den tidligere lederen i Allmennlegeforeningen, Trond Egil Hansen, da Primærhelsemeldingen ble behandlet like før. Og fra taler­stolen oppsummerte fastlege i Skien, Gisle Roksund, noen av sine bekymringer:

• Pulverisering av ansvar
• Fragmentering av hele primærhelse­tjenesten
• En styrt avvikling av fastlegeordningen

Man skulle ikke gå mange korridormetre for å treffe dem som tolket meldingens forslag om primærhelseteam rundt pasienter uten at fastlegene er med, som et forsøk på å frata legene makt, og et angrep på fastlege­ordningen. Et slikt angrep, dersom det er tilsiktet, og ikke minst tidspunktet det kommer på, kan skape andre problemer for Bent Høie.

Sykehus skulder ved skulder

Overraskende nok stilte delegatene fra de store sykehusene seg skulder ved skulder med delegatene fra små sykehus og primærhelsetjenesten i Utkant-Norge da sykehusenes akuttfunksjoner ble debattert. Høies argumentasjon om at utviklingen i kirurgien nødvendiggjør en sentralisering, slo ikke spesielt godt an. I stedet landet Legeforeningen på at alle sykehus skal ha både indremedisiner, kirurg og anestesilege i døgnkontinuerlig vaktfunksjon.

Dersom helseministeren virkelig har ambi­sjoner om å endre lokalsykehuskartet, vil det i Samhandlingsreformens ånd bli desto viktigere å spille på lag med fastlegene. Noe annet kan legge grobunnen for en god, gammeldags profesjonsstrid. Fastlegenes dilemma vil være at selv om de mener at de har rett vil forsøkene på å få rett kunne fortone seg som en kamp for å bevare egne posisjoner.

14. september er det Kommunevalg. Da kommer også slaget om å gjenåpe Aker sykehus, som et fullverdig lokalsykehus. Forslaget er blitt brennhet Oslo-politikk etter at Arbeider­partiet med byrådslederkandidat Raymond Johansen i spissen, helhjertet har stilt seg bak det.

Helseministerens svennestykke

Litt senere kommer Bent Høies virkelige svennestykke; en nasjonal sykehus- og spesialist­helseplan. Den vil umulig kunne gå særlig på tvers av kommunal­minister Jan Tore Sanners (H) sentraliseringsreform, og da er Høie også i denne saken nærmest garantert bråk, både med deler av opposi­sjonen, ulike folke­aksjoner, og med Legeforeningen, som er bundet opp av sitt nye akuttfunksjonsvedtak.

Bent Høie trenger ikke mer uro enn høyst nødvendig. En måte å komme unna dette på, er å røyke en nikotinfri fredspipe med legepresidenten før valget. Å avskrive de mest om­stridte forslagene fra primærhelsemeldingen på kontoen for dårlig politisk håndverk, kan bli en vinner­sak for begge parter.

Helseministeren så godt ut på talerstolen. Men for de færreste av oss er dette en varig tilstand. Det har ikke minst helseministre før ham fått erfare.

@perhelgem

Del gjerne!

Legg inn en kommentar