Publisert i %1$s Fra foreningenTema

Undersøkelse avdekker ukultur

En generell ukultur i avdelingen, upassende kommentarer av seksualisert karakter og fortellinger av ovegrep. Det er noe av det som kom fram i en undersøkelse utført av Ylf-tillitsvalgte ved OUS. Her skriver de om resultatene.

 date_range Publisert 5.3.2018, oppdatert 7.10.2018

Av: Anniken Riise Elnes (foretakstillitsvalgt for Ylf), Guro Haugen Fossum og Ingvil Schau Ystgaard (begge vara-foretakstillitsvalgte for Ylf).

I fjor høst startet en kampanje blant skuespillere i Hollywood som spredte seg som ild i tørt gress til resten av verden. Den fikk navnet #metoo og har blitt en øyeåpner for mange.

Seksuell trakassering og subtil bruk av hersketeknikker er atferd som særlig er mulig der det allerede finnes asymmetriske maktforhold. Helseforetakene er intet unntak.

Faktorer som spiller inn er:
– Vaktlag med hierarkisk oppbygning.
– Mester/svenn-prinsippet.
– Tette bånd mellom veileder og stipendiater.
– Sterke fagmiljøer
– Trange nåløyer for innpass.
– Midlertidig stillingsforhold og utstrakt vikariatbruk.

Over 3600 kvinnelige leger signerte et opprop i desember 2018 under «hash-tagen» #utentaushetsplikt. 20 historier om hendelser og erfaringer i kategoriene «uønsket, ubehagelig og over grensen» ble gjengitt i Aftenposten 7. desember.


Hvordan har vi det på Norges største sykehus?

Noen av oss tillitsvalgte for Yngre legers forening hadde allerede hørt historier som var fortalt direkte til oss eller via andre. Med støtte fra Oslo legeforening sendte vi derfor ut en helt enkel spørreundersøkelse til alle medlemmer i Legeforeningen registrert med OUS som arbeidssted. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 2869 leger, med 2 ukers varighet, og ga en svarprosent på 49% blant kvinner og 39% blant menn. Så mange som 26,5% har enten selv opplevd seksuell trakassering eller sett dette skje med andre. Hele 24% av kvinnene som jobber ved OUS har selv opplevd seksuell trakassering. Problemet er heller ikke til å ignorere blant menn, 7,3% svarer at de har opplevd seksuell trakassering.

Undersøkelsen inkluderte et åpent kommentarfelt hvor man kunne beskrive det man hadde opplevd.


Få melder ifra

Like alvorlig som omfanget av trakassering i sin helhet, er at kun 15% har meldt i fra. Også på dette spørsmålet i undersøkelsen inkluderte vi et åpent kommentarfelt da vi ønsket å vite hvorfor man ikke meldte ifra. Flere kommenterte at de ikke hadde hørt om at man kunne si fra til andre enn ledelsen. Det er beskrevet hendelser hvor leder er involvert, eller hvor leder ble ansett for å være venn av den man ønsket å varsle om.

Flere beskriver en utbredt seksualisert sjargong i avdelingen, som er kjent i kollegiet og hos ledelsen som gjorde at man ikke hadde tiltro til at en varsling ville bli tatt på alvor. Mange beskriver at de var redde for å ødelegge for videre jobbmulighet. Det er frykt for å bli sett på som en som lager oppstyr og for sanksjoner når samme leder som du varsler til skal gi deg jobb videre. Det ble rapportert om redsel for å bli nedprioritert når det kom til å få tilgang til å utføre prosedyrer, operere, forske og til forlengelse av stillingsforhold. Det er også beskrevet trusler om å bli rapportert til overordnede dersom det varsles.

Noen har forsøkt å si fra en eller flere ganger, i en eller flere linjer, men ga opp fordi de ikke ble hørt. Noen opplevde anklager tilbake, at man ikke var tøff nok til å være lege om man ikke tålte dette. Noen fikk beskjed om at det ikke var noe å gjøre siden overlegen det gjaldt ble ansett som en uerstattelig ressurs. Flere beskriver at de kjenner på usikkerhet og skam.

Hvor går vi nå? 

Likestillingsloven er utvetydig: Seksuell trakassering, både fysisk og verbalt, er forbudt. Også Arbeidsmiljøloven er tydelig om formål: «Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon og som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger…».

Rett etter undersøkelsen ble Ylf invitert til et samarbeid med toppledelsen i OUS om hvordan oppnå varig endring etter #metoo. Vår administrerende direktør Bjørn Erikstein er tindrende klar i sine uttalelser: OUS har nulltoleranse for trakassering generelt og seksuell trakassering spesielt.

Tre videre løp peker seg ut:

1. Vi må gjøre varslingslinjer kjent, og skape 100% trygge rammer for varsling.

2. Arbeidsgiver må tørre å utøve nulltoleranse for trakassering generelt og seksuell trakassering spesielt.

3. Vi må gi tydelig kollektiv beskjed om at det er nulltoleranse for å lede på en måte som skaper fryktkultur. Vi må i fellesskap bygge en åpenhetskultur hvor denne type adferd ikke kan få slå rot.

Hvordan melde?

Det er flere veier å gå dersom man opplever trakassering. Lederlinjen er en vei å gå, men vår undersøkelse viser delte erfaringer med dette. Et annet alternativ er OUS varslingsombud Randi Borgen, som gir den ansatte mulighet for full anonymitet ovenfor arbeidsgiver. En tredje vei er via oss tillitsvalgte. Legeforeningen har opprettet et eget team som bistår medlemmet i slike saker og som kan være med på å vurdere saken juridisk i forkant av at et varsel sendes inn til arbeidsgiver. Vi har allerede flere saker på bordet, og vil gjerne høre fra alle som har opplevd noe kritikkverdig. Det er ingen som skal ha det slik på jobb, nå skal vi i fellesskap skape en forskjell!

Kontaktinfo:
ylf.ous@gmail.com Foretakstillitsvalgte for Ylf ved OUS

aasmbred@online.no Aasmund Bredeli, foretakstillitsvalgt for Of ved OUS

varsling@ous-hf.no Randi Borgen, varslingsombud OUS

LES HOVEDSAKEN HER: En av fire leger har opplevd seksuell trakassering

#utentaushetsplikt

Over 3600 kvinnelige leger signerte et opprop i desember 2018 under «hash-tagen» #utentaushetsplikt. 20 historier om hendelser og erfaringer i kategoriene «uønsket, ubehagelig og over grensen» ble gjengitt i Aftenposten
7. desember. Her er noen eksempler:

«…han presset meg mot døren mens han befølte brystene mine. Han sa at jeg trengte hans hjelp for å komme ut, for alt var låst.»

«Han setter seg med bena fra hverandre og sier «du viser jo alle den fine rumpa di hele tiden, er du klar over hva den gjør med meg». Så legger han hånden i skrittet sitt og onanerer».

«Da jeg stilte et faglig spørsmål, fikk jeg plutselig som svar fra den yngre kirurgen: «Du kan nesten ikke snakke til meg med den deilige stemmen din, alt blodet i kroppen min går til feil hode.»

«Jeg ble truet med at alle dører ville lukkes for meg for videre kirurgisk spesialisering, hvis jeg ikke var med på det han ønsket seg av meg – et intimt og nært forhold – som i hans øyne kun var rett og rimelig, ut fra alt av faglig kunnskap og opplæring i kirurgiske ferdigheter han hadde gitt meg.»

«I etterkant sendte han flere truende og sjikanerende mailer, dukket plutselig opp i klinikken og forfulgte meg rundt hvor jeg jobbet som lege i spesialisering (LIS). Jeg fortalte det til min LIS-veileder som mente han bare var forelsket og avfeide det hele.»

«Til slutt sa overlegen at han hadde planlagt hele neste kveld for oss med middag, konsert, drinker og så videre. Han avsluttet med «jeg kan åpne alle dører for deg, men jeg kan også lukke dem».»

«Når jeg møter han i korridorene senere, slikker han seg om munnen og peser hver gang jeg går forbi.»

«I tiden før seminaret fikk jeg beskjed om at jeg ikke trengte bestille hotellrom – jeg kunne få ligge i sengen hans.»

«Jeg ble invitert med på mange flere operasjoner enn tidligere – som inkluderte massasje i trappen på vei til operasjonsstuen.»

Del gjerne!

Legg inn en kommentar