Publisert i %1$s Tema

Ulike syn på sikkerhetstiltak

Fra juridisk hold er synet på kontroll- og sikkerhetstiltakene i sykehusene delt.

Skribent person KRISTIN MACK-BORANDER   date_range Publisert 30.9.2014

TEKST: KRISTIN MACK-BORANDER

– Generelt synes jeg ikke at den alminnelige befestningen av samfunnet tilsier at også sykehusene skal gjøres til festninger. Har den nåværende generøse holdningen vært urimelig til bry og skade for pasientene og behandlingen av dem? spør tidligere høyesterettsdommer og leder av Lund-kommisjonen, Ketil Lund.
Jurist og advokat Jon Wessel-Aas, som også har arbeidet mye med ytringsfrihet og personvern, og fremhever imidlertid viktigheten av tryggings- og sikringstiltak:
– De gangene jeg selv har vært innom sykehus, har jeg som regel henvendt meg i en resep­sjon for å få vite hvor jeg skal. Men jeg har også fått inntrykk av at jeg like gjerne kunne tatt heisen uten å bli stoppet og kommet meg dit jeg skulle uten videre hindringer. Jeg vet ikke hvor ofte det har skjedd uheldige hendelser på grunn av dette, men dersom det rent praktisk er mulig, er det uansett for dårlig sikring, sier han.
– Sykehus oppbevarer svært mange sensitive opplysninger, og da stiller lovgivningen om behandling av personopplysninger klare krav – ikke bare til selve den elektroniske lagringen, men også til hvordan man rent fysisk sikrer tilgangen til denne informasjonen. Dersom det er slik at uvedkommende kan komme seg inn på rom hvor for eksempel pasientnotater ligger, er dette problematisk.
Også det fysiske rommet rundt pasientene må være sikret, mener Wessel-Aas.
– Pasienter skal i utgangspunktet ha det samme privatlivet på sykehuset som ellers. Sykehuset fungerer som en erstatning for deres hjem den tiden de er der. Det betyr at man skal kunne føle seg trygg, ikke bare for farlige hendelser, men også på at man ikke risikerer å møte andre enn medpasienter og deres besøkende. Mannen i gaten skal ikke ha mulighet til å komme seg inn på rommet og i korridoren. Dette innebærer at sykehuset bør være inndelt i soner med sluser mellom. Det skal ikke være like lett å komme seg inn i et oppholdsrom for allmennheten som inn på behandlings­avdelinger og videre inn i de enkelte pasient­rom. Samtidig er det min mening at man selvfølgelig ikke skal overdrive dette, men i det lengste forsøke å bevare et åpent og fritt samfunn, sier han.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar