Publisert i %1$s Tema

Tror utredningen ender i en skuff

Rettshistoriker Bernt Gran tror utredningen fra Tilregnelighetsutvalget får samme skjebne som de fleste andre utredninger om tilregnelighet i det norske rettsvesenet de siste tiårene: Den fører ikke til vesentlige endringer.

 date_range Publisert 23.12.2015Tekst: Per Helge Seglsten

– Mye av det utvalget foreslår, som organiseringen av de sakkyndige, er ikke kontroversielt, og bifalles sikkert av både psykiatere og jurister. Men jeg tror det er politisk vanskelig å få gjennomført lovendringer om hvordan utilregnelighet skal defineres og be­vises, sier Gran som i fjor gav ut boken «100 år med hodebry – Tilregnelighetens historie», og som har bidratt med et historisk kapittel i Pål Grøndahls «Retts­psykiatriske beretninger».

– Som jurist synes jeg det er et bra forslag kommisjonen har lagt frem, og den mener jo heller ikke at det skal bli lettere å bli kjent utilregnelig med de lovendringene som er foreslått, sier han.

– Vi har nok fått Breivik-saken på armlengdes avstand, og jeg synes ikke rapporten er preget av den. Men jeg tviler likevel på at det er politisk vilje til å gjennomføre tiltak som oppfattes som at man utvider muligheten for å bli kjent utilregnelig. Stortingsflertallet er nok mer innstilt på å stramme inn det medi­sinske prinsippet. Jeg tror også kravet om at tilregnelighet må bevises innenfor rimelig tvil, vil være en het politisk potet.

Gran tror et annet moment som vil gjøre det vanskelig å vedta endringer av tilregnelighetsprinsippene, er at lovforslaget er utformet som en totalpakke.

– Tilregnelighetsutvalget foreslår å samle alle varianter av juridisk utilregnelighet i én lovbestemmelse. Så selv om politikerne skulle være enig i noe av det som foreslås, så er det vanskelig å plukke ut deler av forslaget uten at resten ramler sammen.

Selv om det er gått over ett år siden Tilregnelighetsutvalget la frem sin utredning er ikke Gran bekymret over tidsbruken.

– I historisk perspektiv er det ikke brukt lang tid. Endringer på dette området av lovverket tar ofte flere år å få på plass, og jeg blir ikke overrasket om det går nok et år før Stortinget tar i utredningen.

Spørsmålet om tilregnelighet vil det nok ikke drøye fullt så lenge før vi får på agendaen, tror Gran.

– Breivikdommen er jo veldig interessant når det kommer til tilregnelighetsspørsmålet, og jeg synes det er overraskende at den ikke er blitt grundigere analysert. Men vi får jo Breivik-saken i fanget igjen allerede i mars, når Oslo tingrett skal behandle Breiviks søksmål mot staten over soningsforholdene, sier Gran. – Det vil nok skape ny debatt om hvorvidt anklagene kommer fra en tilregnelig eller utilregnelig mann

Del gjerne!

Legg inn en kommentar