Gaute Hagen Foto: Tone Rise/Hold Pusten
Publisert i %1$s NyheterTema

– Teleradiologi vil alltid være en nødløsning

Leder Gaute Hagen i Norsk radiologisk forening tror ikke det er god 
utnyttelse av ressursene å outsource radiologitjenestene ved kompliserte 
tilfeller, som for eksempel kreftbehandling.

 date_range Publisert 29.9.2015

Tekst: Per Helge Seglsten

Gaute Hagen mener beskrivelsen Henrik Agrell og Charlotta Erenmalm gir av fordelene ved å sette ut røntgenbildevurderinger til utlandet er unyansert rosenrøde.

– Teleradiologi er i utgangs-punktet en nødløsning. Det vil aldri helt kunne bli like bra som når man bruker lokal ekspertise, og kliniker og radiolog har øye til øye-kommunikasjon. Språkvansker vil også kunne bli et problem. Selv svenske vurderinger vil ikke nødvendigvis bli forstått like bra som vurderinger på norsk, mener Hagen.

Hagen mener ulempene ved å sette ut radiologitjenestene blir større jo mer kompliserte tilfeller som behandles.

– Røntgenundersøkelser blir stadig mer komplekse, ved bruk av CT og MR, og i tillegg vil en vurdering alltid innebære også vurdering av gamle undersøkelser. Dette er særlig aktuelt ved kreftbehandlinger, hvor man blant annet skal overvåke hvordan svulster utvikler seg. Da er det jo helt avgjørende at man har tilgang til de komplette pasientdataene, sier han.

Hagen, som til daglig arbeider ved Klinikk for diagnostikk og intervensjon ved OUS, mener det er paradoksalt at OUSbudsjettet for radiologi og nukleærmedisin er redusert med 30 millioner kroner de to siste årene, samtidig som man innfører pakkeforløpene for behandling av kreftpasienter.

– Selv om det er bevilget mer til kjøp av eksterne radiologitjenester, ser jeg ikke at det er snakk om noen øking totalt, når sykehusene nå skal motta disse nye pasientene. Og i mange tilfeller vil det heller ikke være god ressurs-utnyttelse å få vurdert røntgenbilder i utlandet, sier Hagen.

Frykter dobbeltarbeid

– Ofte skal jo bildene som vurderes, sendes tilbake for interdisiplinære diskusjoner. Disse diskusjons-møtene ledes som regel av radio-loger, og det er klart det blir mye merarbeid – for ikke å si dobbeltarbeid – hvis radiologene må starte gjennomgangen av bildene fra bunnen av fordi de ikke har vært vurdert på stedet.

Hagen mener imidlertid ikke det er noen grunn til å være skeptisk til kvaliteten på det arbeidet som gjøres av eksterne radiologer i utlandet, og i en situasjon hvor behovet for radiologitjenester vokser raskere enn utdanningen av nye radiologer, tror heller ikke han man kommer utenom å sette bort tjenester til eksterne leverandører.

Handler om pasienter

– Det er flinke folk som jobber på disse stedene, og enkle undersøkelser kan de gjøre helt forbilledlig. Men når vi diskuterer outsourcing av radiologitjenester må vi huske på at diskusjonen i bunn og grunn ikke handler om laboratorieundersøkelser, men om pasienter, sier han. 
– Og det tror jeg ikke alltid ligger fremst i tankene hos dem som ser muligheten til å kappe budsjetter ved å sette ut tjenester.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar