Publisert i %1$s NyheterTema

Svenske gründet spansk telemedisinklinikk

Som medisinstudent tilbrakte Henrik Agrell et obligatorisk forskningssemester i California hvor han studerte telemedisin. Svensken ble imponert av det han så.

 date_range Publisert 24.9.2015

Tekst: Kristin Mack-Borander

Dette var på slutten av 90-tallet og mangelen på røntgenleger var enorm i hele Skandinavia. Etter fullførte studier, etablerte han og to svenske medgründere i 2002, Telemedicine Clinic (TMC) i Barcelona.

Det ble starten på et eventyr de aldri kunne drømme om. Agrell er i dag administrerende direktør for den skandinaviske delen av virksomheten.

– Hvordan er virksomheten organisert?

– Vi har hovedsete i Barcelona, men driver også en liten filial i Sydney. Totalt er det cirka 180 spesialister knyttet til oss fordelt på fire subspesialiteter: en vaktseksjon (Sydney), en nevroseksjon, en ortopedisk og en thorax-/abdomenseksjon.

– Hvor mange norske radiologer er ansatt hos dere?

– For tiden er det vel seks nordmenn. De fleste jobber fra Norge, men er i Barcelona i en uke eller to innimellom. I tillegg er det en norsk røntgenlege som bor og arbeider fast i Sydney.

– Norge – Sydney. Det er store avstander. Finnes det noen ulemper ved dette?

– Jeg tror ikke avstandene betyr så mye. Med unntak av ultralyd og intervensjons-radiologi, har røntgenlegene uansett veldig liten kontakt med pasientene. Da spiller det liten rolle om man sitter to meter eller to tusen kilometer unna.

– Mitt inntrykk er at dette med fysisk og geografisk avstand mindre og mindre blir et tema, mens nettverk og samarbeid anses som stadig viktigere. Nattevaktlegen på en norsk sykehus er kanskje den eneste lege på vakt og uten radiolog. Da er det en enorm fordel at bildene kan sendes til Sydney. Der er det dag og 11 radiologer sitter klare til å tolke og drøfte dem. Et nært samarbeid med henvisende kliniker er selvfølgelig viktig, derfor benyttes telefon og videooverføring når det er nødvendig. De fleste norske sykehus godtar dessuten tolkning på svensk og dansk, i tillegg til norsk. Svenskene derimot, vil kun ha svar på svensk.

– Ingen ulemper, altså?

– Nei, jeg vil ikke si det. Røntgenlegene kan dra fordel av et stort kollegialt nettverk og trekke veksler på hverandres subspesialiteter. Er man i tvil om noe, er det alltid dyktige kolleger å spørre. Det er mye interndiskusjoner og drøftinger. Flere titalls radiologer kan være innlogget samtidig. De stiller hverandre spørsmål og får tilbakemeldinger – en slags selvgående, kontinuerlig fagutvikling.

– Du ble aldri praktiserende lege, i stedet ble du forretningsmann. Har du noen gang savnet legeyrket?

– Ja, det har jeg gjort, for eksempel når jeg har sett tidligere medstudenter få sine spesialiteter og doktorgrader. Samtidig har jeg oppnådd mye annet. Jeg får sjansen til å hjelpe svært mange pasienter med god diagnostikk, antagelig langt flere enn jeg ville gjort som kliniker. 

Se hvordan radiologer ved Telemedicine clinic (TMC) i Barcelona samarbeider
med radiologer i Hudiksvall i Sverige:

Del gjerne!

Legg inn en kommentar