Publisert i %1$s Fra foreningen

Sven Haaverstad ble årets «Oslo-lege»

Oslo legeforenings utmerkelse, «Oslo-legen», gikk i år til fastlege og støttekollega Sven Haaverstad. Han har i 25 år hjulpet leger i vanskelige livssituasjoner.

 date_range Publisert 1.10.2019
Da Sven Haaverstad ble tildelt prisen på Oslo legeforenings årsmøte 20. august, ble det framhevet at han har utvist et stort engasjement for leger i krise og har en egen kontaktevne, innlevelse og utholdenhet i dette arbeidet. Foto: Per Helge Måseide

Haaverstad har lang fartstid i faget, er spesialist i allmenn-medisin og har arbeidet trofast som allmenlege på Grünerløkka siden 1982. I perioden 2004 til 2008 var han vara- og hovedtillitsvalgt for bydel Grünerløkka.

Avgjørende for tildelingen er hans store innsats i støttekollegaordningen. I 1994 opprettet nemlig Oslo legeforening to ulike tjenestetilbud for leger, både en «lege for lege-ordning»,  en egen allmennlegetjeneste for leger (fastlegeordningen ble først innført i sju år senere), og en kollegastøtteordning for leger med personlige problemer. Både legene selv, kollegene deres og pårørende kan hen-vende seg dit.

Prisvinneren var idealistisk med som drivkraft i oppstarten av begge ordningene, men har spesielt bidratt i støttekollegaordningen. Den bestod de første årene av to allmennleger og to psykiatere som arbeidet både i team og enkeltvis. De senere årene har det vært mest allmennleger med i gruppen. 

Kontinuitet

Prisvinneren har vært kontinuiteten gjennom de forskjellige fasene i støttekollegaordningen gjennom 25 år. Han var leder fra 1995 til 2011, etter det har han vært ordinært medlem.

Da prisen ble delt ut på Oslo legeforenings årsmøte 20. august, ble det framhevet at prisvinneren har utvist et stort engasjement for leger i krise og har en egen kontaktevne, innlevelse og utholdenhet i dette arbeidet. 

Sven Haaverstad beskrives som naturlig jordnær og med en ekte empati, og har inntatt en aktiv holdning ved å kontakte kolleger med en omsorgsfull telefon når han mistenker at de kan være i vanskeligheter. Han har sannsynligvis møtt flere hundre leger i vanskelige livssituasjoner, og hver av dem har kunnet få inntil tre samtaler av minutters til noen timers varighet. Ofte er det samtaler som tas etter vanlig kontortid og gjerne «på sparket» fordi det er relativt prekært. Det er derfor et betydelig arbeid prisvinneren har utført for andre leger i Oslo.

Prisvinneren skal gå av med pensjon som lege, men vil fortsette som bonde (!) på heltid. Red.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar