Foto: Wikimedia Commons
Publisert i %1$s Nyheter

Stadig flere dør av tilstander som kunne vært unngått

Usunt kosthold, høyt systolisk blodtrykk (overtrykk) og røyking er de største risikofaktorene for død verden over.

 date_range Publisert 17.9.2015

TEKST: PER HELGE MÅSEIDE

I aldersgruppen under fem år, er underernæring den viktigste risikofaktoren.

– Det er et stort potensial i å bedre helsen ved å unngå risikofaktorer som røyking og usunt kosthold, og å gjøre noe med miljø-risikofaktorer som luftforurensning, sier direktør Christopher Murray ved Institutt for Health Metrics and Evaluation (IHME) ved University of Washington, i en kommentar til en artikkel som ble publisert i The Lancet 12. september.

Studien omfatter 79 ulike risikofaktorer i 188 land i tidsperioden 1990-2013, og er en del av verdens største helseundersøkelse, «The global burden of disease». Forskerne bak studien har beregnet at risikofaktorene som inngikk i studien bidro til over 30 millioner dødsfall i 2013, mot 25 millioner i 1990. De ulike risikofaktorenes betydning har også forandret seg mye. Både underernæring hos barn og farlig drikke-vann har falt ut av «topp 10-listen», og er blitt erstattet av alkohol og høyt kolesterol.

Det er store kjønnsforskjeller når det gjelder hva som fører til dårlig helse og død. Røyking er på en andreplass for menn, men på en sjetteplass for kvinner. Alkohol er en «top 10»-risikofaktor for menn, men ikke for kvinner.

Sultedød hos barn.

For barn under fem år er underernæring dødsårsak nummer en, og hovedårsaken til 1,3 millioner barnedødsfall, eller et av fem dødsfall på verdensbasis. Det er særlig land i det sørlige Afrika – Chad, Sør-Sudan, Den demokratiske republikken Kongo, Somalia og Nigeria – hvor barn dør av sult-

– Mens vi har sett en formidal vekst i risikofaktorer knyttet til ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og lungesykdommer og diabetes, fortsetter underernæring å være en stor utfordring for noen land, kommenterer Dr. Mohammad Hossein Forouzanfar, assisterende professor ved IHME og artikkelens hovedforfatter.

Studien undersøker ikke bare de ulike risikofaktorenes betydning for død, men også for tap av helse, målt i såkalte DALY (disability-adjusted-life-years). Enkelte risikofaktorer, som håndvask uten såpe, er tatt med i analysene for første gang, Hiv-smitte er tatt med i betraktning av partnervold i nære relasjoner.

Risiko forbundet med det høyeste antall dødsfall på verdensbasis for begge kjønn, 2013

1 Høyt systolisk blodtrykk (overtrykk)
2 Røyking
3 Høy BMI
4 Høy fastende blodglukose
5 Kosthold med mye salt
6 Kosthold med lite frukt
7 Svevestøvforurensning
8 Innendørs luftforurensning fra fyring
9 Høyt totalkolesterol
10 Alkoholforbruk

Risiko forbundet med det høyeste antall dødsfall på verdensbasis for menn, 2013

1 Høyt systolisk blodtrykk (overtrykk)
2 Røyking
3 Høy BMI
4 Kosthold med mye salt
5 Høy fastende blodglukose
6 Alkoholforbruk
7 Kosthold med lite frukt
8 Svevestøvforurensning
9 Innendørs luftforurensning fra fyring
10 Høyt totalkolesterol

Risiko forbundet med det høyeste antall dødsfall på verdensbasis for kvinner, 2013

1 Høyt systolisk blodtrykk (overtrykk)
2 Høy BMI
3 Høy fastende blodglukose
4 Kosthold med mye salt
5 Kosthold med lite frukt
6 Røyking
7 Høyt totalkolesterol
8 Innendørs luftforurensning fra fyring
9 Svevestøvforurensning
10 Lav glomerulær filtrasjonsrate (GFR)

Del gjerne!

Legg inn en kommentar