– Det ligger i ryggmargsrefleksen til de fleste leger å prøve å tilby alle så god behandling som mulig, , sier leder for Legeforeningens råd for legeetikk, Svein Aaarseth. Til daglig er han fastlege ved Frysja legekontor.
Publisert i %1$s Lederen

Spiller Oslo universitetssykehus i eliteserien?

Adecco er et kommersielt selskap som forventer overskudd på sin drift. I disse dager er det tre år siden selskapet mistet oppdraget med å drifte blant annet Midtåsenhjemmet i Oslo. Kommunen overtok selv driften. Bakgrunnen var mange og alvorlige brudd på arbeids­miljøloven. 

Skribent person SVEIN AARSETH   date_range Publisert 25.3.2014

Oslo universitetssykehus hadde i fjor registrert over 32000 brudd på arbeids­miljøloven. Det er ca 88 brudd per dag – og et brudd per ansatt. Det er jo vanskelig å vurdere om det er mye eller lite for en koloss som OUS. Det dreier seg i stor grad om overtid og beordring. Spesialsykepleiere og ambulansepersonell er mest utsatt.

OUS har et sengebelegg på om lag 85 % og det er ønsket at dette bør opp i 90 %. Dersom belegget i snitt er 90 %, betyr det at det svært ofte er større enn 90 %. Jeg vet ikke hvilket nivå sykehuset er bemannet for, men dersom det er bemannet for 90 %, blir jo alt belegg over 90 % et problem.

Arbeidsmiljøloven er basert på samarbeid mellom partene og har ganske stor grad av fleksibilitet når overtid og mer­arbeid avtales mellom partene. Legeforeningen har inngått slike avtaler. Likevel er det begrensninger. I noen grad kan arbeidstaker si seg villig til å la seg pålegge arbeidstid utover lovkrav, men bare til en viss grense. Dersom arbeidstaker sier seg villig, vil noen av AML-bruddene ikke bli registrert, men det er jo kosmetikk – arbeidstakere pålegges overtid for å ivareta ordinær drift.

Når man ønsker enda mer arbeid per ansatt, må tillitsvalgte og organisa­sjonene inn i bildet. Etter det jeg har lest, har f.eks. Norsk sykepleierforbund vært kontaktet med tanke på slike avtaler. Eier må også innta en mye mer aktiv holdning for å skaffe det fagpersonellet man har for lite av. Gode utdanningsvilkår, evt. mot binding, og god avlønning pleier å hjelpe. Min uærbødige påstand er at endel av disse bruddene på arbeidsmiljøloven kunne vært unngått med bedre planlegging og fremfor alt bedre bemanning.

Det er fristende å trekke fram OUS sin strategi. Sykehuset skal ta utgangspunkt i pasientens perspektiv og ha
● et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt
● et fremragende universitetssykehus, en lærende og skapende organisasjon
● en god samarbeidspartner og engasjert samfunnsaktør

Man må kunne forvente at OUS med Staten som eier (via Helse Sør-Øst) klarer å forholde seg til gjeldende lover – også arbeidsmiljøloven. Det blir underlig når man ber om endring i denne for å drifte sykehuset. Andre bedrifter må innrette driften etter loven – ikke omvendt. Loven er der for å beskytte arbeidstakere, det innebærer også at man skal har re­spekt for arbeidstakernes fritid.

Det er jo et interessant tankeeksperiment at eier finner driften så uansvarlig i forhold til norsk lov at eier intervenerer og lar noen andre overta driftsansvaret. Det kommer ikke til å skje, dels fordi det ikke er noen andre som kan drifte, og dels fordi det vil være en innrømmelse av at det ikke er mulig å drive lovlig innen de rammer man bevilger.

I år har første divisjon skiftet navn – sponsoravtalen opphørte. Eliteserien består – nå får OUS passe på så de ikke kommer i nedrykksposisjon!

Del gjerne!

Legg inn en kommentar