Publisert i %1$s Tema

Skyldevne er en viktig verdi

Lagmann Ellen Mo i Borgarting lagmannsrett er uenig med Tilregnelighetsutvalget i at det må heves over en­hver tvil at tiltalte var til­regnelig for at han skal dømmes.

 date_range Publisert 22.12.2015Tekst: Per Helge Seglsten

– I dag er det et tilnærmet like strengt beviskrav for tilregneligheten som for skylden.

– Når retten først har slått fast at det ikke er rimelig tvil om at tiltalte har gjort det han er tiltalt for, da mener jeg det er like ille å si til et friskt menneske at han er sinnssyk, som å sette en sinnssyk lovbryter i fengsel. Derfor bør vi ha et krav til bevisstyrke som gjør at vi treffer riktig oftest mulig. Det gjør vi ikke hvis vi krever at det skal heves over enhver rimelig tvil at tiltalte var tilregnelig, sier Mo, som mener det må holde med sannsynlighetsovervekt, altså at en tiltalt bør bli kjent tilregnelig dersom det er større sannsynlighet for at vedkommende var tilregnelig enn utilregnelig.

Ikke konsus

Dette synet fremmes også i høringsuttalelsen fra Borgar­ting lagmannsrett, som Mo var med på å utforme, men hun tror ikke det nødvendigvis er noen konsensus blant landets dommere om dette synet.

– Nei, jeg har hørt andre, fremtredende dommere uttale seg annerledes om beviskravet, men det er mitt filosofiske grunnsyn at det skal svært mye til før man tar fra et menneske tilregneligheten, sier Mo.

– Men du er vel neppe alene om et slikt syn heller; menneskets evne til å utøve fri vilje, er jo noe som til og med kan forfølges inn i religionen?

– Jeg ser på dette som et verdispørsmål, og ikke som religion. Men det har slått meg at skapelsesberetningen faktisk er en poetisk framstilling av hvordan mennesket fikk skyldevne og ble i stand til å skille mellom rett og galt. Jeg ser på skyldevnen som en grunnleggende menneskelig verdi, sier Mo.

Hun er imidlertid ikke redd for at Tilregnelighetsutvalgets forslag om å utvide det medisinske prinsipp til også å omfatte tilstander som kan sidestilles med psykose, vil gjøre det vanskeligere for retten å fatte selvstendige beslutninger om tilregneligheten etter at rettspsykiaterne har lagt frem sine erklæringer.

– Nei. Det er ikke dommernes oppgave å overprøve medisinske diagnoser. Det gjør vi ikke i dag, og det oppfatter jeg ikke at vi skal gjøre om det nye forslaget blir vedtatt heller.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar