Sykehusapotekt i Oslo legges det mye arbeid i å finne alternative pakninger, alternative behandlinger og gi råd om forskrivning av medisiner. – Det er viktig å sikre at alle pasientene får et så godt og sikkert tilbud som mulig, forteller farmasøyt Anne Markestad Foto: Rune Thorstein
Publisert i %1$s Tema

Samarbeider om legemiddel-mangel

Leveringsproblemene tvinger norske sykehus til et tettere samarbeid. Oslo universitetssykehus er blitt «navet» som skal sikre leveransene i Helse Sør-Øst.

Skribent person Trygve Monsen   date_range Publisert 30.6.2015

TEKST: TRYGVE MONSEN

– Dette er en suksess. Det var definitivt meget vellykket at OUS sammen med Sykehusapoteket i Oslo (SAO) fikk ansvaret for å overvåke og koordinere håndtering av legemiddel-mangel i sykehuset, sier farmasøyt Anne Markestad, som jobber ved SAO. Hun sitter også i styret for helseforetaket Sykehusapotekene i Helse Sør-Øst.

Økende leveringsvansker

Markestad be­krefter det som de aller fleste har konstatert de siste tre-fire årene. Det blir stadig vanskeligere å sikre seg at alle får de medisinene de trenger. 

– Fagtidsskrifter i USA har i flere år skrevet om disse problemene, nå har de også kommet til Norge og Europa. Leveringsproblemer er et økende problem. Særlig gjelder dette for sykehuslegemidler. Dette er noe vi opplever overalt i Vesten, sier Markestad. 

Kreftmedisiner

Leveranser av viktige medisiner er ustabile. Det gjelder blant annet kreftlegemidler som ikke lenger har patent. Sykehusene får noen ganger ikke levert medisiner som de trenger. 

– Vi jobber hele tiden for å sikre leveransene. Vi overvåker markedene og er i dialog med, og i nær kontakt med, leverandørene, grossistene og Legemiddelverket for å finne alternativer til medisinene vi mangler, legger hun til.

Det krever mye arbeid med å få leveringene til å gå på skinner.

– Vi må finne alternative pakninger, alternative behandlinger og gi råd om forskrivning av medisiner. Det er viktig å sikre at alle pasientene får et så godt og sikkert tilbud som mulig. Når vi velger alternative pakninger eller alternative produkter må vi også vurdere mulig effekt på pasientsikkerheten, sier Markestad.

Deler informasjon

Det er nå et utstrakt samarbeid mellom leger, farmasøyter og økonomer for å få til en bedre distribusjon av legemidlene.

– Vi trenger ikke at 21 fagmiljøer over hele landet tar kontakt med grossiter, produsenter og myndigheter. Den informa­sjonen vi innhenter, deler vi med hele landet. Ved OUS har vi nok fagfolk til å få oversikten. Og vi er opptatt av å dele den informasjonen vi har med alle andre. Det er viktig når vi ser at problemene øker. 

Ved Sykehusapotekt i Oslo legges det mye arbeid i å finne alternative pakninger, alternative behandlinger og gi råd om forskrivning av medisiner.

– Det er viktig å sikre at alle pasientene får et så godt og sikkert tilbud som mulig, forteller farmasøyt Anne Markestad.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar