Det er viktig at ledere legger til rette for vaksinering, sier overlege Ragnhhild Raastad. Her vaksinerer hun sykehusdirektør Bjørn Erikstein som den aller første.
Publisert i %1$s NyheterTema

Samarbeider om å få opp dekningen

Skribent person KRISTIN STRØMSHEIM GRØNLI   Fotograf photo_camera PAAL AUDESTAD date_range Publisert 7.10.2018, oppdatert 8.10.2018

I fjor samarbeidet Oslo kommune og sykehusene i Oslo om å øke vaksineringen av helsepersonell mot sesong-influensa. Men resultatet ble at kun 40 prosent vaksinerte seg.

Årets vaksine mot sesonginfluensa sendes ut fra Folkehelseinstituttet (FHI) til hele landet før høstferien. I Oslo fortsetter kommunen og sykehusenes sin felles satsing foran den kommende sesongen

Gjennom satsingen i fjor, fikk kommunalt ansatte helsearbeidere i Oslo tilbud om gratis influensavaksine fra kommunen for første gang.

– Tidligere måtte de ordne vaksinering selv hos egen fastlege, opplyser smittevernoverlege Tore W. Steen, som ledet samarbeidet mellom kommunen og sykehusene i fjor.

Sykehusene har tilbudt sine ansatte gratis vaksiner i en lengre periode.

– Alvorlig
Selv om Oslo har bedret dekningen, er det fremdeles et stort sprik mellom institusjonene. Enkelte ligger veldig lavt. Sykehjemmene i kommunen kom dårligst ut i fjor. Et privat sykehjem var helt nede i to prosent dekning, mens ett av de offentlige sykehjemmene var nede i fire prosent. Helsestasjonene og sykehusene kom best ut.

– Helsearbeidere må være klar over hvor alvorlig influensa kan være for immun-svekkede pasienter og eldre, sier fungerende smittevernoverlege i Oslo, Øystein Rolandsen Riise.

Han understreker at vaksinering er det viktigste enkelttiltaket for å verne befolkningen.

Målsetning på 80 prosent
Oslo universitetssykehus (OUS) var blant institusjonene med best resultater i Oslo. Ragnhild Raastad er overlege ved Avdeling for smittevern der, og sentral i årets satsing for å få opp vaksinedekningen ved OUS. I fjorårets influensasesong ble 54 prosent av helsepersonellet her vaksinert, en dekningsgrad som få andre helseinstitusjoner kan vise til.

 – Vi liker å si at vi er best i klassen, sier Raastad.

Hun opplyser at dette er resultat av en satsing over flere år, og økt oppmerksomhet rundt temaet fra flere aktører.

Vi liker å si at vi er best i klassen

Målsetningen for kommende influensasesong er at 80 prosent av alle ansatte ved OUS vaksinerer seg – også de som ikke har pasientkontakt, for eksempel rengjøringspersonell eller kjøkkenpersonell. Raastad begrunner dette med at også ansatte uten pasientkontakt kan bidra til å spre influensasmitte, og at det er viktig av beredskapshensyn.

– På sikt ønsker vi 100 prosent dekning, altså vaksinering av alle som ikke har allergi eller en annen kontraindikasjon, og uavhengig av om de har pasientkontakt eller ikke, sier Raastad.

Satt i system
Å sette kommunikasjonen i system var blant fjorårets tiltak ved OUS.

– Vi fikk ut saker på sykehusets intranett, og på sosiale medier. Der forsøkte vi å oppklare en del misforståelser og myter som verserer, og vi prøvde å fremheve det som er positivt ved å la seg vaksinere, sier Raastad.

Tidligere år hadde man i stor grad appellert til den enkelte helsearbeider, men i fjor ble oppmerksomheten rettet mye mer mot ledelsen.

– I løpet av høsten var vi innom alle ledermøtene i sykehuset. Vi snakket med alle klinikklederne. Der fremhevet vi deres ansvar for å legge til rette for vaksinering av de ansatte, og for å kommunisere en tydelig forventning om at dette er noe vi gjør, forteller Raastad.

Hennes inntrykk var at dette ble positivt mottatt, og at mange tok tak i sine avdelinger etterpå.

OUS vaksinerer sine ansatte gjennom et desentralisert opplegg.

– Hver enkelt klinikk har ansvaret for vaksineringen, og dette gjøres litt ulikt. Enkelte steder er det noen som har ansvar for å stikke alle de ansatte, mens andre steder vaksinerer man hverandre, sier Raastad.

– Ledelsen først
Smittevernoverlege Steen mener også det er viktig at ledelsen på den enkelte arbeidsplass organiserer vaksineringen best mulig, og går foran med et godt eksempel.

– Det finnes også egne buttons hvor det står «jeg er vaksinert», sier han.

Gjennom samarbeidet mellom kommunen og sykehusene i Oslo i fjor ble det hengt opp plakater og arrangert møter for ledere og mellomledere i helseinstitusjonene, hvor de fikk stille spørsmål til ansatte i fra Folkehelsa.

– Helsepersonell kunne vaksinere seg ved flere ulike tidspunkt, og man gikk rundt og vaksinerte folk der de jobbet, sier Steen.

Fungerende smittevernoverlege Riise understreker at det er viktig å bygge en kultur hvor det er naturlig at helsepersonell vaksinerer seg mot sesonginfluensa, og der legene er viktige forbilder.

– Vaksinen er et hygienetiltak som alt mulig annet, for eksempel å vaske hendene før og etter pasientkontakt, sier han. 

FAKTA OM INFLUENSA OG VAKSINASJON:
https://fagbladetjournalen.no/fakta-om-influensavaksine/

LES OGSÅ: Vil ha obligatorisk influensa-vaksinasjon.

LES OGSÅ: Uvaksinerte kan bli omplassert,

LES OGSÅ: Møter motstand og uvitenhet.

LES OGSÅ: Anbefaler gratis influensa-vaksinasjon.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar