Publisert i %1$s Nyheter

– Risikerer utvanning av ansvarsfølelsen

Roar Pedersen er røntgenlege i Curato, et firma som kjøper teleradiologiske beskrivelser fra Telemedicinsk center i Barcelona. Dette skjer ikke i noe stort omfang, i følge Pedersen, og bildene er først og fremst de polikliniske, enkle rutinesakene.

 date_range Publisert 23.9.2015

Tekst: Kristin Mack-Borander

– Hva er din erfaring med dette?

– Det er vel en blanding, både på godt og vondt, slik det ofte er. Ulempene er at når avstanden blir veldig stor, kan det bli vanskelig å få kontakt med radiologen. Eller det kan forekomme språkproblemer eller oversettelsesfeil. I tillegg er det en risiko for at den store avstanden fører til at man mister litt av den forpliktende følelsen, ansvarsfølelsen utvannes slik at faren for unøyaktigheter øker.

– Har du selv opplevd dette?

– Ja, mange ganger. Men det skjer vel så gjerne med lokale samarbeidende radiologer. På den annen side er det viktig å presisere at dette er potensielle farer som er fullt mulig å unngå med gode retningslinjer og kvalitets-sikringssystemer. Teleradiologi er ikke i seg selv noe negativt. Det er mye teleradiologi også innad i Norge.

– Når det kommer til stykket, er ikke avstanden så mye større mellom Oslo og Barcelona enn mellom Kristiansand og Kirkenes. Nøyaktig hvor jeg sitter og dikterer en sliten rygg spiller egentlig ingen rolle. Når det gjelder de store, kompliserte sakene, er det annerledes. Jeg tror alle sykehus i Norge i dag har lokale røntgenleger å samarbeide med i slike saker, også nattestid. Enkelte svenske sykehus derimot, bruker avdelingen i Sydney på natten. Det er en fantastisk mulighet som gir en enorm økning i radiologtilgjengeligheten.

– Hvem benytter seg av teleradiologi i Norge?

– Det er først og fremst de små sykehusene og de private røntgeninstituttene. Jeg har aldri hørt at de store universitetssykehusene bruker teleradiologiske tjenester. Først og fremst er det selskapet i Barcelona og 
Sydney som benyttes. Det finnes en rekke tilsvarende virksomheter, blant annet i USA og India, men så vidt jeg vet bruker ingen i Norge disse.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar