Artikkel

Alle artikler har en ingress. Den bør være kort, og aldri mer enn 200 tegn.

Etter ingressen er det alltid et sånn mer-skille. Det gjør at wordpress kan skille ut ingressen og vise på forsiden. Under følger noen tips, men de er ikke ment som norsk lov.

Dersom artikkelen har særlig interessante passasjer, så kan disse markeres i fet. Det gjør at leseren enklere kan skumme teksten. 

Mellomtitler

Mellomtitler markeres som overskrift 2 i WordPress-editoren. Dersom man vil ha annet utseende, så kan Ole fikse det, men det gjøres ikke med å endre stilen inne i editoren.

Stortsett er det alltid minst to avsnitt etter en mellomtittel. Alle artikler som er lengre enn 500 ord bør ha mellomtitler, og oftest er det riktig med minst to mellomtitler.

  • Mellomtitler skrives med stor forbokstav, og ellers med små bokstaver
  • Det er alltid et avsnitt før første mellomtittel

Spørsmål og svar

Der hvor journalist og intervjuobjekt er i dialog, så markeres journalistens spørsmål i kursiv. Helst skal sitatstrek «–» brukes, istedetfor bindestrek «-». På Mac så få man sitatstrek med å holde inne Command+Shift+V.

– Hvorfor liker du ikke fet og kursiv, Ole

– Jeg synes rett og slett det blir for mye av det gode, Per Helge. På nett så mener jeg fet skal brukes til å fremheve viktige deler av artikkelen, så jeg vil ikke overbruke virkemiddelet, siden det tar ned lesbarheten dersom man har for mye som er skrevet i fet.

Framhevet bilde

Skal alltid være i breddeformat. Hvis ikke er det vanskelig å få en layout som blir bra på pc, nettbrett og mobil. Hovedbildet skal helst være:

  • I formatet 16:9 eller 3:2.
  • JPEG, med kvalitet på rundt 9 / 90%
  • Under 500 kb
  • Gjerne 2000 x 1125 piksler
  • Aldri bruk mellomrom, æøå eller rare aksenter i filnavn.

Alle artikler bør ha et framhevet bilde.

Forfatter og fotobyline

Forfatterens navn, og beskrivelse legger inn i egen boks, slik at det kan lages en byline-boks. Den fungerer ikke akkurat nå, men kommer tilbake.

Dersom fotograf har gjort en større innsats, så er fotograf med i byline-boksen, ellers krediteres fotograf i bildetekst.

Sitater

Han spolerte hele sitt jordiske ettermæle med et sitat av en dikter.
Knut Hamsun
Sitat legges inn gjennom å trykke på WordPress sin egen sitat-knapp. Vi kan godt endre utseende på sitatet, og lage dem røde i teksten, men det bør helst gjøres i stilarket (CSS), og ikke inne i editoren.
Sitatets første linje inneholder teksten, og på en ny linje legges kilden/forfatteren av sitatet inn i kursiv.

Nyhetsbrev