Publisert i %1$s Tema

"Problemene øker"

– Ukentlig får vi henvendelser fra medlem­mer som forteller om problemer med å varsle om det de mener er kritikkverdige forhold, sier forhandligssjef i Den norske legeforening, Hanne Gillebo-Blom.

 date_range Publisert 16.3.2015

TRYGVE MONSEN

Hun har ingen statistikk å slå i bordet med, men merker at problemet øker.
– Vi ser at antallet henvendelser til oss øker. Det gjelder særlig fra leger som jobber i helseforetak. Legene er i økende grad bekymret for utviklingen i sykehusene, både når det gjelder arbeidsforholdene og pasientbehandlingen, men er engstelige for å si i fra, sier hun.
Det har lenge vært kjent at misnøyen med utviklingen i sykehusene øker blant helsepersonell. De opplever et ensidig øko­nomisk innsparingsfokus, for lav bemanning i forhold til oppgavene og for lite fokus på kvaliteten på pasientbehandlingen.

– Mange leger opplever at å melde i fra ikke hjelper – at de ikke blir hørt. Andre opplever at det ikke er aksept for å melde i fra, og er basert på erfaring bekymret for negative sanksjoner hvis de sier i fra.

Vi er bekymret for manglende kultur for åpenhet om kritikkverdige forhold, sier Hanne Gillebo-Blom. ■

Del gjerne!

Legg inn en kommentar