Per Helge Måseide
Redaktør Per Helge Måseide
Publisert i %1$s Redaktøren

På æren løs

Den tidligere ambulansearbeideren Erik A. Schjenken har vunnet en knusende seier i Høyesterett etter å ha blitt ærekrenket av Dagbladet. Avisa må betale 200 000 kroner i oppreising og tre millioner for å dekke saksutgifter.

Skribent person PER HELGE MÅSEIDE   date_range Publisert 25.3.2014

Erik A. Schjenken var en ukjent person i offentligheten da han i august 2007 rykket ut til Sofienbergparken der en mann av somalisk herkomst var slått ned etter et munnhuggeri. Da ambulansen kom frem urinerte mannen på bilen og på Schjenkens makker. I ettertid er det kommet fram at handlingen kunne skyldes den alvorlige hodeskaden mannen hadde pådratt seg.

Etter e rask undersøkelsen anså de to ambulansemedarbeiderne mannen som et ordrensproblem og nektet å ta ham med i ambulansen. I stedet ble han kjørt i taxi til Legevakten og senere overført til Oslo universitetssykehus, Ullevål. Der forverret tilstanden seg, slik at han måtte opereres for hjerneblødning. Det har aldri vært fremmet påstander om at transportmåten fikk medisinske konsekvenser, men Statens helsetilsyn valgte å tildele Schjenken en advarsel for ikke å ha ytt omsorgsfull hjelp.

De to ambulansearbeiderne var svært opprørte over mannens handlemåte, men kom aldri med rasistiske utsagn i vitners påhør eller på AMKs lydlogg. Likevel rykket en rekke kjente og offentlige personer og instanser ut i pressen og påstod at handle-måten var rasistisk motivert. Fylkeslegen konkluderte med at ambulansepersonellet hadde utvist klart diskriminerende atferd som kunne forstås med rasistiske overtoner, men ble overprøvd av Statens helsetilsyn. Likestillings- og diskrimineringsombudet kom med liknende kritikk, men ble overprøvd av Likestillingsnemnda.

Høyesterett mener at ytringsfriheten er så vid at det må aksepteres at påstander som framsettes i løpende nyhetsdekning kan være upresise. Retten mener også at det var greit at Dagbladet la opp til en omfattende samfunnsdebatt om rasisme, uavhengig av om det fantes objektive holdepunkter for en rasistisk handlemåte.

Høyesterett er opptatt av at jo mer alvorlige, presise og personrettede anklager er, desto sterkere beviser må mediene ha.

Et springende punkt er om Schjenken ble identifisert eller ikke. Dagbladet har hele tiden påstått at dette ikke er tilfellet, og at han selv stod fram i pressen på et senere tidspunkt. Men Høyesterett mener at selv om navnet hans ikke ble brukt, ble det publisert så mange opplysninger om Schjenken at hans identitet ble kjent i en videre krets.

Høyesteretts flertall konkludert med at Dagbladet i en leder og i flere kommentar-
artikler framsatte så alvorlige rasisme-påstander at avisa må dømmes for ære-krenkelser. En feilaktig påstand som ble framsatt er at den skadede mannen ikke ble undersøkt. En annen er at han ble etterlatt i bevisstløs tilstand.
En av dommerne tok dissens fordi vedkommende mente at ytringene burde vært tillatt.

En lærdom av saken er at åpenhet nesten alltid lønner seg, så sant dette ikke strider mot taushetsplikten. Lagmannsretten la stor vekt på at Dagbladet i starten av saken forsøkte å balansere dekningen, men at dette ble vanskeliggjort av at Schjenken ble pålagt munnkurv. En slik mediestrategi etterlater et inntrykk av at man forsøker å skjule noe. Da får pressen selvsagt blod på tann. Større grad av åpenhet kunne ha nyansert fakta, skapt større forståelse for Schjenkens situa-sjon, og hindret at Oslo universitetssykehus ble drevet fra skanse til skanse.

Sett opp mot temaet i denne utgaven av Journalen er saken en påminning om at helsepersonell må la være å agere i affekt, selv om man blir provosert. Skråsikker-het vil også kunne bidra til å eskalere følelsesladede situasjoner.

Å bli dømt for å framsette en rekke ærekrenkende påstander uten hold i virkeligheten kan vanskelig ses på som et alvorlig angrep på ytringsfriheten. Hadde Dagbladets kommentatorer og lederskribenter sjekket fakta før de publiserte sine bann-buller hadde avisa neppe blitt dømt i Høyesterett. Det er dette saken handler om.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar