Publisert i %1$s NyheterTema

OUS setter inn tiltak mot seksuell trakassering

Arbeidet mot seksuell trakassering preger OUS nå. – Men det er ikke satt i gang på grunn av det Ylfs undersøkelse har avdekket, sier assisterende HR-direktør Susanne Flølo.

Skribent person PER HELGE SEGLSTEN   date_range Publisert 5.3.2018, oppdatert 7.10.2018

Susanne Flølo.

– Vi har satt inn flere tiltak rundt varslingsrutiner og seksuell trakassering, men dette er ikke noe vi har satt i gang på grunn av det som er kommet fram i Ylfs undersøkelse. Undersøkelsen bekrefter vår antakelse om at det meldes inn for få slike saker, og at vi har mørketall på det området. Vi arbeider kontinuerlig med disse temaene i forhold til alle ansatte i alle yrkesgrupper ved OUS, sier Flølo.

Lister opp tiltak

Hun sier at fokuset til OUS-ledelsen nå er å gjøre varslingsrutinene kjent for OUS-ansatte, å trygge de som ønsker å varsle, og å forebygge trakassering. Dette fokuset viser seg på flere områder, og Flølo lister opp følgende tiltak sykehuset jobbet med:

  • Gjennomgang av interne varslingsrutiner for å se at disse er gode nok.
  • Seksuell trakassering skal være tema på alle ledermøter i OUS.
  • Lederkontraktene vil få et eget vedlegg som skal bevisstgjøre lederne om deres rolle og ansvaret de har for å jobbe mot seksuell trakassering. Vedlegget poengterer at administrerende direktør også vil vurdere lederne etter hvor godt de legger til rette for en god og åpen dialog, og følger opp meldinger om avvik og forslag til forbedringer. Vedlegget vil bli tatt opp i ledernes medarbeidersamtaler som sykehuset snart går i gang med.
  • Seksuell trakassering er også et tema som vil bli fulgt opp gjennom ordinære leder-oppfølgingsmøter.
  • Årets medarbeiderundersøkelse vil også omhandle seksuell trakassering.
  • Alle nyansatte vil bli informert om varslingsrutiner, slik at de vet hvordan de kan varsle hvis de opplever noe ubehagelig. I tillegg inngår varsling som et punkt i OUS’ lederutviklingsprogram.
  • Nye retningslinjer for håndteringen av trakassering og mobbing er i ferd med å bli utarbeidet og skal ut til høring i alle relevante miljøer.
  • Det legges stadig ut saker på intranettet for å holde oppe fokuset på arbeidet mot seksuell trakassering. Blant annet en egen varslingsplakat som gir svar på sentrale spørsmål om varsling.

– Alt dette er viktige tiltak, som skal bidra til å sikre et trygt arbeidsmiljø for våre ansatte, sier Flølo.

Vurderer varslingsutvalg

Etter at en Fafo-rapport i 2016 avslørte at mange OUS-ansatte var redde for å varsle fordi de fryktet personlige konsekvenser, ble det opprettet et koordineringsutvalg. Dette utvalget jobber med varslingsrutinene ved OUS, og ser blant annet på om dagens varslingsombud skal utvides til et varslingsutvalg. Foretakshovedverneombud ved OUS, Per Oddvar Synnes, som er et av medlemmene i koordineringsutvalget, er positiv til en slik utvidelse.

Undersøkelsen bekrefter vår antagelse om at det meldes inn for få slike saker, og at vi har mørketall på det området.

– Vi har foreslått at det opprettes et varslingsutvalg med en kompetent sammensetting, som kan sikre at man har en forsvarlig saksbehandling etter de gjeldende varslingsreglene. Jeg tror et varslingsutvalg vil skape økt tillit til varslingsinstituttet, og ser for meg at det juridiske må være representert i utvalget, i tillegg til en tung linjeleder, hovedverneombudet og en foretakstillitsvalgt, sier Synnes, og poengterer at dette er hans personlige mening, og ikke fasiten for hvordan utvalget eventuelt blir seende ut.

Det er meningen at koordineringsutvalget skal være ferdig med arbeidet sitt innen uke 24, siden varsling og seksuell trakassering kommer til å være blant hovedtemaene under OUS’ årlige arbeidsmiljøuke. ■

LES HOVEDSAKEN HER: En av fire leger har opplevd seksuell trakassering

LES OGSÅ: Legeforeningen vil undersøke sex-trakassering

LES OGSÅ: De rydder opp i trusler og ukultur

Del gjerne!

Legg inn en kommentar