Foto: Oslo kommune/Sturlason
Publisert i %1$s Tema

Oslo skal bli en «psykt bra» by å bo i

 date_range Publisert 10.3.2020

Psykisk helse er et sentralt tema i hovedstaden, og tematikken vil fortsette å kreve tiltak og handling i tiden fremover. 

Ung i Oslo-rapporten 2018, som er finansiert av Oslo kommune og Helse-direktoratet viser en stadig økning i psykiske helseplager blant barn og unge i Oslo. 

Noen har fått god hjelp, andre ikke så god hjelp, og noen har ikke fått hjelp i det hele tatt. 

Flere gutter er nå representert enn tidligere. 27 % av jentene, og 12 prosent av guttene har psykiske helseplager. Hver tiende ungdom er også veldig mye plaget av ensomhet ifølge undersøkelsen. Vi ønsker å løfte opp det viktige arbeidet med psykisk helse i Oslo. 

Vi ønsker å takke Kristin Hovland, leder i Oslo Legeforening, for gode, relevante og interessante bidrag til handlingsplanen til Oslo kommune i Helse- og sosialutvalget. Fastlegene er helt essensielle i arbeidet med mental helse i Oslo, og skal bli inkludert, og hørt. 

Mange med psykiske helseutfordringer står utenfor arbeidslivet, eller står i fare for å falle ut av jobb/ og eller utdannelse. De fleste av de yngste blir uføretrygdede på grunn av psykiske lidelser. Dette er en stor årsak til utenforskap, økonomiske ulikheter, og manglende livskvalitet hos mange innbyggere, og dette er viktige temaer som vi ønsker å jobbe med, og løfte opp i Oslo bystyre i tiden som kommer. 

Kunnskap er gull verdt 

Byrådet har fremmet byrådssaken «En psykt bra by», med føringer for økt brukerinvolvering, tilgjengelighet og kunnskapsbaserte psykisk helse- og rustjenester. Strategien legger opp til et ønske om mindre byråkrati, et mål om at færre innbyggere får psykiske helseutfordringer, en dør inn til psykiske helsetjenester, mer forskning og økt innbyggerinvolvering. Dette er en god, og viktig byrådssak, som vi ønsker å gjøre enda litt bedre i samspill med dere. 

Vi ønsker å få en dypere innsikt, og kunnskap i de utfordringene og mulig-hetene vi står ovenfor ved å skape et best mulig fremtidig psykiatritilbud til innbyggerne i hovedstaden, og om hvordan vi best mulig kan forebygge psykiske helseplager. Derfor arrangerte også utvalget en åpen høring om tematikken 30. januar i år. 

Landets viktigste psykiatriske sykehus, Gaustad, blir også lagt ned, og nedleggelsen kan føre til en sterk nedgang i døgnbehandlingskapasiteten i psykiatrien i Oslo. Nedleggelsen av Gaustad sykehus og flyttingen til Aker innebærer 25 % reduksjon i antallet sengeplasser, i en tid hvor behovet stadig blir større. Dette er kritisk dårlig for innbyggere. 

Hjerte først, og kunnskap i sekken 

Byrådssaken skal behandles i mars, og ved samhandling, å lytte til barn- og unges, og brukeres egne erfaringer, ved å kombinere hjerte og kunnskap, så kan vi sammen bidra til å utvikle «psykt» gode helsetjenester som er mest mulig trygge og nyttige for alle som trenger det. 

Vi vil jobbe for at hovedstaden skal være «psykt» bra i førersetet i fremtiden, og vil at hovedstaden skal være ledende i landet med gode psykiske helsearbeidere, og ledere.  

Aina Stenersen, utvalgsleder i Helse- og sosialutvalget (FrP) 

Del gjerne!

Legg inn en kommentar