Om Journalen

Tidsskriftet Journalen er medlemsblad for Oslo legeforening og utkommer fire ganger i året.

Journalen er medlem av Fagpressen og redigeres etter Redaktørplakaten, Vær Varsomplakaten og Tekstreklameplakaten. Ettertrykk og elektronisk videredistribusjon kun tillatt etter særskilt avtale.

Redaktør
Per Helge Måseide
Tlf: 95 20 13 14
perhelge@fagbladetjournalen.no

Redaksjonssekretær og layout
Ellen Renberg
Tlf: 40 64 82 82
ellen@fagbladetjournalen.no

Journalister
Per Helge Seglsten
thelebrity@gmail.com

Melanie Ekholdt Huynh
huynh.melanie@gmail.com

Annonser:
Media-Aamarketing
Postboks 240,1401 ski
Tlf: 64 87 67 90 / 90 04 32 82
e-post: arne@aamedia.no

Postadresse:
Fagbladet Journalen
c/o Oslo Legeforening
Postboks 178 sentrum
0102 Oslo
Trykk: Merkur-Trykk As

Oslo Legeforening på nett
www.legeforeningen.no/oslo

Følg Journalen på Facebook
www.facebook.com/FagbladetJournalen

Følg Journalen på Twitter
www.twitter.com/Journalen

Nyhetsbrev