Publisert i %1$s Tema

Nytt syn på immunsystemet

En mikrobe som gir infeksjon kan trigge hele kroppen på en annen måte enn man før har tenkt.

Skribent person CharlotteLunde   date_range Publisert 28.2.2013


– Medisinen har lang tradisjon for å tenke i årsakvirkningskjeder – vi tenker at mikroben gir sykdom, og at kroppens immunsystem samt legens antibiotika i sin tur bidrar til å helbrede sykdommen. Denne kunnskapen er blitt folkeeie, alle «vet» at det er slik. Men det alle ikke vet eller tenker på, er at immunsystemet langt fra fungerer autonomt i kroppen. Immunsystemet er funksjonelt tett koblet opp både mot de sentralnervøse og endokrine adaptive systemer. Det betyr at når en mikrobe gir infeksjon, trigges hele kroppen, sier professor i mikrobiologi Elling Ulvestad ved Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt, Haukeland Universitetssykehus. Han understreker at dette kan gi generell sykdomsfølelse, smerter og utmattelse, både under og etter en borreliainfeksjon.

– Fortsatt forstår vi ikke hvorfor noen får en vedvarende fatigue etter et slikt immunstimulus, men jeg tror at forklaringen på det er å finne i relasjonen mellom de adaptive systemene. I så måte blir det forståelig at ulike stimuli som stress, infeksjon, og psykiske påkjenninger alle kan føre til fatigue – de virker inne på de samme systemer. Sett i et slikt perspektiv blir dessuten skillet mellom psykiske og fysiske stimuli meningsløs – de konvergerer uansett i den udelte kroppen. Å hevde at ME er en psykisk sykdom blir i så tilfelle like meningsløst som å hevde at ME ikke er en psykisk sykdom – ME er begge deler, og dét samtidig, avslutter Ulvestad.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar