Publisert i %1$s Nyheter

Ny visepresident i Legeforeningen

Marit Hermansen er gjenvalgt som president i Legeforeningen. Christer Mjåset blir ny visepresident. 

Skribent person Per Helge Måseide   Fotograf photo_camera Thomas Barstad Eckhoff, Legeforeningen date_range Publisert 31.5.2017

Mjåset leder Yngre legers forening (Ylf). Han erstatter Jon Helle, leder av Overlegeforeningen (Of).

Øvrige sentralstyre-medlemmer er:
Ole Johan Bakke, styremedlem i Foreningen for leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)
Anja Fog Heen, styremedlem i Yngre legers forening (Ylf)
Jon Helle, leder i Overlegeforeningen (Of)
Anne Karin Rime, nestleder i Overlegeforeningen (Of)
Kirsten Rokstad, styremedlem i Allmennlegeforeningen (Af)
Eivind Valestrand, leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf)
Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen (Af)

Varamedlemmer er
Kjetil Karlsen, styremedlem i Overlegeforeningen (Of)
Kristin Kornelia Utne, styremedlem i Yngre legers forening (Ylf)
Agnete Lund, Norsk gynekologisk forening

Nytt råd for legeetikk

Landsstyretmøtet i Den norske legeforening valgte også et nytt råd for legeetikk. Svein Aarseth fortsetter som leder, Siri Brelin blir nestleder, og Morten Andreas Horn, Tilde Broch Østberg og Thore André Henrichsen blir nye medlemmer.

Varamedlemmer er Jan Henrik Opsahl og Elisabeth Swensen

Del gjerne!

Legg inn en kommentar