Publisert i %1$s Nyheter

Nordmenn får ny type influensavaksine

Aldri har så mange tatt influensavaksinen som i fjor, men Folkehelseinstituttet vet ikke i hvilken grad dette bidro til at færre ble alvorlig syke.

Skribent person PER HELGE MÅSEIDE   date_range Publisert 1.10.2019

I løpet av høsten og vinteren ble det distribuert hele 858 800 doser med influensavaksine. Det var 233 000 doser flere enn året før. Langt færre influensasyke ble innlagt på sykehus, og færre ble intensivbehandlet. Samtidig var den totale dødeligheten i befolkningen lavere enn på samme tidspunkt året før. Dette framkommer i en rapport som Folkehelseinstituttet har publisert.

Vaksineringen er snart i gang på ny, nytt av året er at influensavaksinen dekker bredere enn fjorårets.

– De nye vaksinene i år er firevalente, altså med fire virus mot tre før. Det øker sjansen for at vaksinen skal dekke de sirkulerende virusene. Dette medfører også en prisøkning; hver dose av subsidiert vaksine til risikogruppene koster ca 75 kroner, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

– Leveringen til kommunene fra FHI blir fra uke 41, noen uker senere enn i fjor. Det skyldes at WHOs anbefalinger for sammensetning kom seint, og dermed ble produksjonen forsinket. Det gjør heldigvis ikke så mye. Det er jo en fordel å bli vaksinert nær opp til epidemien slik at immuniteten er høy; den taper seg nokså raskt. Epidemien starter jo sjeldent før jul, opplyser overlegen. 

I fjor startet den i uke 52 og varte til uke 13. Den nådde toppen i uke 7.

Målgruppene for vaksinen er de samme som før, men i år legger man særlig vekt på å nå gravide i 2. og 3. semester, og andre unge i risikogruppene. Barn er fortsatt ingen risikogruppe i seg selv, men svært mange faller inn i risikogruppene som totalt utgjør 1,6 millioner nordmenn likevel.

– Eksempelvis har alle barn som bruker inhalasjonssteroider mot astma økt risiko for alvorlig sykdom og bør vaksineres, sier seniorrådgiver Kjersti Rydland i Folkehelse-instituttet. Hun opplyser at man bevisst ikke ønsker å være altfor detaljert i hvem som bør få vaksinen og at dette til syvende og sist er en medisinskfaglig vurdering.

Dekket godt nok i fjor

Virusene som sirkulerer i Norge og resten av verden er to typer av influensavirus A, og to typer av influensavirus B. Disse eksisterer med ulike genetiske varianter som endrer seg fra år til år, noe som er årsaken til at vaksinene ikke treffer blink like godt alle år. Fjorårets vaksine dekket to A-typer, A(H1N1) og A(H3N2), men bare én B-type. Årets vil dekke to B-varianter, men i fjor betydde denne forskjellen ingen ting i praksis siden det forekom svært lite influensa B.

Kjenner ikke effekten

Hvor mye vaksinen hadde å si for at epidemien ble mild i fjor er uvisst.

Norske smittevernmyndigheter vet at det var influensavirus A(H1N1) som sirkulerte, og at vaksinen i teorien skulle beskytte mot dette viruset. Men de måler ikke effekten selv. Det gjøres på et europeisk nivå.

– Vi vet faktisk ikke i hvilken grad den lavere sykeligheten skyldes det store antallet vaksinerte, sier Kjersti Rydland. Men én ting er hun helt klar på; selv om det er vanskelig å eksakt måle effekten av vaksine på gruppenivå, så hjelper vaksinen for den enkelte.

Del gjerne!

2 kommentarer til “Nordmenn får ny type influensavaksine

  • Rino Flemming Landsjø

    Er det mulig?

    «I løpet av høsten og vinteren ble det distribuert hele 858 800 doser med influensavaksine. Det var 233 000 doser flere enn året før. Langt færre influensasyke ble innlagt på sykehus, og færre ble intensivbehandlet.»

    «Hvor mye vaksinen hadde å si for at epidemien ble mild i fjor er uvisst.»

    Ja det var påstanden sin det, tenker jeg? 🙂

  • Legg inn en kommentar