Publisert i %1$s Tema

Naivt å late som at alder ikke har betydning

– De tre kriteriene helsegevinst, helsetap og ressurs virker fornuftige, overordnet sett. Jeg tror at helsevesenet prioriterer langs de linjene allerede, sier Kjersti Toppe (Sp), nestlederen i Helse- og omsorgs-komitéen og utdannet lege.

 date_range Publisert 19.12.2014

 «Jeg går ikke god for alt som er skrevet, men hovedtrekkene ser ut som riktig spor» KJERSTI TOPPE
«Jeg går ikke god for alt som er skrevet, men hovedtrekkene ser ut som riktig spor»
KJERSTI TOPPE

– Jeg mener at det Prioriteringsutvalget kommer med, ikke er så fremmed for helsevesenet, sier hun.

Hun understreker at utredningen er stor, at hun må gå nøyere inn i den og også se på tilbakemeldinger som kommer blant annet gjennom høringen.

– Jeg må ta forbehold. Jeg går ikke god for alt som er skrevet, men hovedtrekkene ser ut som et riktig spor.

Utfordringen med alle prioriteringer er på hva slags nivå de skal virke, sier hun.

Noen prioriteres ned. – Én ting er hva vi prioriterer fra Stortingets side. Også i dag prioriteres noen pasienter opp, som brystkreftopererte og barn og unge i psykiatrien, og andre ned. Men det er noe annet når man er nede på individnivå.

Til dem som mener at vi ikke trenger prioriteringer i helsevesenet, sier Toppe:

– Det blir prioritert uansett. Sånn sett er det bedre at vi har noen retningslinjer for det.

Hun er glad for at alder, ifølge utredningen, ikke blir et kriterium i seg selv.

 – Men indirekte ser det ut til å bli det?

– Jeg tenker at det skjer allerede i helsevesenet, og det er ikke diskriminerende. Sannheten er at man vurderer litt annerledes om pasienten er 35 år eller 90 år. Det som avgrenser, er om pasienten tåler behandlingen. Statistisk sett får man dårligere helse når man blir eldre, så indirekte får alder betydning. Å late som at alder ikke har noen betydning, er naivt.

– Man må faktisk akseptere at alder betyr en gradvis svekkelse av helse. Men samtidig er det individuelt, understreker Toppe.

 

 

 

Del gjerne!

Legg inn en kommentar