Miljøministeren vil møte leger som protesterer mot norsk oljeutvinning. Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet
Publisert i %1$s Nyheter

Miljøministeren vil diskutere klima med legene

Miljøvernminister Ole Elvestuen (V) synes det er bra at legene har dannet en egen klimaaksjon. Nå vil han kalle aksjonen inn til et møte.

Skribent person PER HELGE MÅSEIDE   date_range Publisert 14.10.2019, oppdatert 17.12.2019

– Norge har to utfordringer: Vi må kutte egne utslipp og ligge i front i verden for å få det til. Særlig innenfor transport – elbiler, tungtransport og grønn skipsfart –  ligger vi langt foran og viser hvor raskt en omstilling kan skje.

– Samtidig må vi omstille norsk økonomi til å bli mindre oljeavhengig. For å holde oss under 1.5 grader må verden bli klimanøytral i 2050. Det vil også få betydning for norsk olje- og gassindustri, skriver miljøvernministeren i en kommentar til at den nystartede klimaaksjonen blant leger blant annet vil stanse all prøveboring etter olje og la nyoppdagede oljefunn ligge urørt.

Klimaaksjonen har også som et av sine definerte mål å be Stortinget stoppe oljeletingen og starte nødvendig utfasing av produksjon av olje og gass nå. Elvestuen, som er utfordret på å kommentere noen av uttalelsene fra talsperson John Gunnar Mæland, som har utdypet kritikken mot norsk olje- og energipolitikk overfor Journalen, svarer ikke direkte på de konkrete punktene som Mæland har tatt opp, men lister i en epost som er sendt via departementets kommunikasjonsenhet opp en lang rekke tiltak.

– Regjeringen har sagt nei til olje- og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen, iskanten, Skagerak og Mørefeltene. Neste år vil vi legge fram en forvaltningsplan for Barentshavet der Stortinget har bedt om at iskanten skal defineres. Vi må følge opp klimarisikoutvalget slik at vi unngår feilinvesteringer, og vi jobber aktivt for å redusere utslippene under olje- og gassproduksjonen.

–Det er også viktig for Norge å utnytte kompetansen og innovasjonen innenfor olje- og gassektoren for å få til nødvendige klimatiltak. Det kan være flytende havvind som Enova har gitt 2,3 milliarder i støtte til i år, og utvikling av karbonfangst og –lagring som er helt nødvendig for å holde oppvarmingen under 1,5 grader. Kompetansen fra oljeindustrien kan vi også bruke til å utvikle mer klimavennlig skipsfart og andre klimaløsninger verden trenger.

– Jeg synes det er bra at legene har dannet en egen klimaaksjon og jeg kommer til å invitere dem til et møte for å diskutere dette og andre saker, skriver miljøvernminister Ola Elvestuen.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar