Publisert i %1$s Kommentar

Mange svar, enda flere spørsmål

Jo Inge Myhre framførte kritiske synspunkter på hvordan pasienter blir behandlet i det offentlige helsevesenet. Det gikk bra, og underbygger forsk­ning som viser at det å framføre kritikk ofte får positive følger. Andre ganger fører det ikke til noe.

 date_range Publisert 19.3.2015

Per Helge Måseide
Redaktør Per Helge Måseide

På motsatt side av skalaen finner vi de skadeskutte legene som Eli Berg har intervjuet. Jungelens lover er sterke. Hvis det først går galt med leger som varsler, kan det ende på verst tenkelige måte, selv med all verdens vern i ryggen.

Bjørn Lichtwarck sa fra om et dårligere sykehjemstilbud i Rana kommune. Det likte kommunen svært dårlig. Men sykehjemslegen fikk sin oppreising hos Sivilombudsmannen. Det gjorde at han har beholdt troen på ytringsfriheten.

Radiolog Jan Størmer har sagt fra flere ganger og skapt offentlig debatt blant annet rundt data- og  røntgensystemer ved UNN. Han har valgt å stole på det lovbestemte varslervernet i Arbeidsmiljøloven.

Erfaringer og tall for hvordan det går med dem som sier fra, spriker i mange retninger. Det er kanskje ikke så rart. Problemkomplekset spenner fra faglig uenighet, generelle syns­punkter på hvordan helsevesenet drives, til meldinger om systemsvikt, alvorlig kriminali­tet og forhold som truer pasientsikkerheten.

Det finnes tallrike eksempler på alvorlige varslersaker, både i og utenfor helsevesenet. Harde fakta er det verre med. Tallene som det gjerne vises til, er resultater fra store breddeundersøkelser fra norsk arbeidsliv. I noen av studiene er svarprosenten lav. Det går heller ikke an å slutte fra hvordan det går med et statistisk flertall, til å si noe om hvordan det går i enkeltsaker eller vice versa.

Et overraskende funn fra en studie fra Olaf Aasland og Reidun Førde, publisert i Tidsskriftet, kan tyde på at leger ble mindre engstelige for konsekvensene av å framføre kritikk mellom år 2004 og 2010. Men sank­sjoner fra avdelingsledelsen var et unntak.

Det finnes ingen klar fasit på mange av de problemstillingene vi tar opp i dette nummeret av Journalen. Men  forhåpentligvis har vi klart å favne om noen av de mest aktuelle.
Hvis ikke får du bare si i fra.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar