Publisert i %1$s Fra foreningenLederen

– Målbildet må være best mulig helsetjeneste for alle

En av mine store bekymringer er at befolkningen ikke er godt nok opplyst om prosessen rundt Oslo universitetssykehus, skriver Kristin H. Hovland.

 date_range Publisert 25.4.2019
Kristin H. Hovland.

Helse engasjerer, og Helsebarometeret 2019 er nylig presentert. Der kommer det frem at for halvparten av velgerne vil helsepolitikken være avgjørende for hvilket parti de skal stemme på ved høstens kommunevalg. Et tydelig flertall mener det må brukes mer midler på helse. Over 60% mener vi har et todelt helsevesen der personlig økonomi har betydning for hvor god behandling man får. Nesten 8 av 10 ser et todelt helsevesen som noe negativt.

Samtidig reduseres budsjettene både i sykehus og kommune. Effektiviseringer og oppgaveoverføringer fra sykehus til bydeler/kommuner skal angivelig bidra til billigere sykehusdrift og bedre helse-tilbud. Vil sykehusplanene for Oslo dekke behovet i nær fremtid? Hvilken løsning vil gi best helsetjeneste for byens innbyggere? 

Jeg er helt sikker på at helse og helse-tilbudet i byen vil bli en viktig sak i kommunevalget i Oslo i år. Et offentlig helsevesen som ikke klarer å ta seg av befolkningens behov, gir fremvekst av private løsninger. Det er viktig at vi har en offentlig debatt om hvorvidt de valgene som tas i styrerommene og på politisk nivå gir den ønskede utviklingen av helsetilbudet i Norge.

Det har fortsatt vært stort engasjement rundt sykehusplanene for Oslo i vinter. Mye er skrevet i media. Vi venter spent på Stortingets behandling av representant-forslaget som SV, Sp og Rødt har lagt frem, og som foreslår at arbeid med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker blir prioritert. Samtidig ber om utredning av Ullevål-tomta. Helse Sør-Øst vedtok i styremøte i januar at Ullevål-alternativet skal belyses, men at det ikke blir en full utredning.

Et offentlig helsevesen som ikke klarer å ta seg av befolkningens behov, gir fremvekst av private løsninger.

En uavhengig gruppe med fagfolk synes sykehus-saken er så viktig at de på frivillig basis har arbeidet frem en alternativ idéfaserapport som ble lagt frem 8. april. Den viser mulighetene for en alternativ løsning med fortsatt sykehus på Ullevål. I deres beregninger vil kostnadene være 20 milliarder kroner lavere enn forslaget fra Helse Sør-Øst. Vi kan ikke tillate oss å ikke utrede alternativer ordentlig, når det er snakk om slike summer.

I samarbeidet med kollegaer i resten av landet, ser vi at utfordringene kan ha en fellesnevner, selv om utfordringene kan synes forskjellige: Paul Olav Røsbø, leder i Finnmark legeforening, og jeg skrev en felles kronikk i Dagens medisin i februar hvor vi innleder med å si: Utbyggingen av Oslo universitetssykehus (OUS) har til felles med sammenslåingen av Finnmarkssykehuset og UNN at dette er prosjekter hvor fagfolk ser stordriftsulemper der politikerne ser stjerner.

Hva er passe store/store nok sykehus? Nordmøre-ordførere og bunads-geriljaen har fått satt Kristiansund på kartet. Og varslet at de ønsker en -diskusjon om helseforetaksmodellen. Ja, helse kommer nok opp i valg-kampen flere steder i landet.

I saken rundt Oslo universitetssykehus er en av mine store bekymringer at befolkningen ikke er godt nok opplyst om bakgrunn, hensikt og konsekvenser.

Kristin H. Hovland, leder Oslo legeforening

Del gjerne!

Legg inn en kommentar