Publisert i %1$s Fra foreningenLederen

– Lytt til erfarne fagfolk

Leder i Oslo legeforening, Kristin Hovland, er bekymret for de faglige og økonomiske konsekvensene av å legge ned Ullevål.

Skribent person Kristin Hovland   date_range Publisert 13.10.2017, oppdatert 20.10.2017

Når fagmiljøer går så sterkt ut som nå, med opprop, i forbindelse med vedtaket om å legge ned Ullevål sykehus, er det ikke fordi de er motstandere av utvikling eller flytting. Det er fordi det faktisk er fagfolkene som kan si noe om hvilke behov de ulike fagene har for at sykehuset fortsatt skal være i verdens­klasse innen sitt fagområde. Planene innebærer en oppdeling av akutt-, beredskaps- og traumefunksjonen hvor noe går til Gaustad og noe til Aker.

Helseforetakene har et «sørge for»-ansvar, samt ansvar for en bærekraftig utvikling av sykehusene. Behovet for nye sykehuslokaler er stort, og det er i Norge planlagt milliardinvesteringer i de kommende tiårene. Likevel stiller fagfolk seg ofte kritiske til helsefore­takenes planer. Hvorfor det?

Hvis midlene stopper opp, og vi står med halvferdige sykehus, blir tilbudet rasert for hele befolkningen i området.

Det er mange hensyn å ta når avgjørelser om sykehus plassering, størrelse og funksjon skal bestemmes. Likevel tenker jeg det særlig er to sentrale vilkår som må være tilstede:

  • God samlet funksjon. Når et sykehus forventes å dekke en funksjon som krever ulike disipliner, må nødvendige fagmiljøer være tilstede på samme sykehus (og da ikke med en kjøretur imellom).
  • Sunn økonomi. Med alle planene om nye sykehusbygg i Helse Sør-Øst er jeg skeptisk til om det er midler til å utføre alt innenfor den ønskede tids­rammen. Hvis midlene stopper opp, og vi står med halvferdige sykehus, blir tilbudet rasert for hele befolkningen i området.

I perioden frem til nye bygg er på plass, skal alle funksjoner ivare­tas. I Oslo tilsier det også å opprettholde funksjonene for en befolkning som forventes å øke med ca 10 000 hvert år, og det vil være investeringsbehov på nåværende bygningsmasser i årene frem til nye sykehus er på plass.

Vi kjenner til utfordringene både fra AHUS og Kalnes (Sykehuset Østfolk, red.anm.), hvor sykehusene viste seg for små fra dag én. Begge måtte redusere sykehusarealene pga budsjettendringer, men arealene som ble fjernet fra planene synes å være valgt ut fra økonomiske og byggetekniske hensyn, med lite vektlegging av samlet sykehusfunksjon.

I kø for å bli bygget

I Helse Sør-Øst er det flere sykehus som enten er klare til å starte bygging, eller som står i kø for å bli bygget.
I Oslo er følgende bestemt: «Et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark.» Disse planene innebærer altså at Ullevål skal legges ned.

Må komme på banen

Da Oslo legeforening arrangerte debattmøte med Oslo-politikere like før valget, kom det frem at flere av dem ikke hadde fått med seg vedtaket eller konsekvensen av nedleggelse av Ullevål. Det er forståelig, for som en av dem sa; «Jeg trodde dere ønsket nybygg». Det er ikke enkelt å forstå nyansene i det som blir vedtatt – men det er helt nødvendig at politikerne kommer på banen, da det er de som skal legge premissene.

Min bekymring er at planene, slik de foreligger nå, vil ødelegge både faglige miljøer med deres opparbeidede kompe­tanse i verdensklasse, og sykehus­økonomien for hele regionen.

Vend i tide – det er ingen skam å snu.

————————————————-

Les også: – Ullevål sykehus bør bestå

Del gjerne!

Legg inn en kommentar