Tema

Omstridt styring av helseforetakene

De lærde strides om helseforetaksmodellen. – Den har gitt oss helsebyråkratenes, men ikke folkets, pasientenes eller profesjonenes sykehus, mener økonomiprofessor Bjarne Jensen. 

Les mer

Tema

Vurderer oppsplitting av Helse Sør-Øst

Konserntillitsvalgt Christian Grimsgaard mener at situasjonen ved Oslo Universitetssykehus (OUS) er uholdbar og at Helse Sør-Øst RHF må splittes opp. Han får delvis støtte fra Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen.

Les mer

Tema

Hvem kommer til å styre sykehusene?

Mest sannsynlig vil Bent Høie (H) eller Torgeir Micaelsen (Ap) bekle helseministerposten de neste fire årene. Journalen har snakket med de to favorittene, og Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe, om hvordan de vil styre sykehusene etter stortingsvalget 11. september. 

Les mer

Tema

Revmatismesykehus mot strømmen

To av landets revmatismesykehus går motsatt vei av andre sykehus. De oppgraderer bassengene sine, i stedet for å legge dem ned. Og tilbudet er viktig, sier professor i revmatologi.

Les mer

Tema

Behandlingen som ble til trening

  • Snart vil 800 kronisk syke bli kastet ut av varmtvanns-bassenget på Diakonhjemmet sykehus, som hevder at det ikke har hatt ansvar for å drive basseng siden år 2010.
  • 2010 var også året da tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) forsikret Stortinget om at pengene til basseng ikke skulle ta slutt, og at de regionale helseforetakene skulle påse at tilbudene ikke ble lagt ned.
  • Dette er historien om hvordan det kan ha seg at revmatismesykehus i Norge kan legge ned bassengene sine, stikk i strid med Stortingets føringer og fagfolkenes råd.

Les mer

Tema

– Burde stanset nedleggelse

Både Oslo kommune, Revmatikerforbundet og stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) mener helseminister Bent Høie (H) burde avklart en rekke forhold før bassenget ved Diakonhjemmet blir stengt for godt. 

Les mer

Tema

Frykter dårligere livskvalitet

Revmatiker Marte Rua er en av 700 pasienter som er overlatt til å finne et erstatningstilbud på egen hånd når varmtvannsbassenget på Diakonhjemmet sykehus snart stenger.

Les mer

Nyheter

Bassengtilbud gjelder 100 revmatikere

Det er 100 av de om lag 800 revmatikerne som har benyttet bassenget på Diakonhjemmet sykehus hver uke, som nå får et tilbud om organisert trening i varmtvann. 

Les mer

Nyheter

Revmatikere får nytt bassengtilbud

Oslo kommune opplyser at de har funnet et varmtvannsbasseng til erstatning for bassenget som Diakonhjemmet sykehus har vedtatt å stenge fra 10. april. Dermed kan mange revmatikere være sikret bassengbehandling ut 2017. 

Les mer

Tema

Pasientenes inntogsmarsj

  • Per Rutledal vil sette ut 200 par sko foran Stortinget for å få oppmerksomhet rundt ME. 
  • Gunhild Stordalen har bidratt til å innføre stamcellebehandling ved systemisk sklerose. 
  • I høst kan forskere søke Forskningsrådet om midler til 737 forslag fra ME-pasienter og deres pårørende. 
  • Nå roper Norsk psykiatrisk forening varsko på vegne av de pasientene som ikke når opp i kampen om ressursene.
  • Er noen pasientgrupper i ferd med å ta kontroll over medisinsk forskning?

Les mer