Nyheter

Bekymret pasientombud

– Pakkeforløpene for kreft fungerer veldig bra, men hva med de andre gruppene, spurte pasientombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen, på en debatt om pasientrettigheter på Arendalsuka. 

Les mer

Nyheter

Ny visepresident i Legeforeningen

Marit Hermansen er gjenvalgt som president i Legeforeningen. Christer Mjåset blir ny visepresident. 

Les mer

Nyheter

Bassengtilbud gjelder 100 revmatikere

Det er 100 av de om lag 800 revmatikerne som har benyttet bassenget på Diakonhjemmet sykehus hver uke, som nå får et tilbud om organisert trening i varmtvann. 

Les mer

Nyheter

Revmatikere får nytt bassengtilbud

Oslo kommune opplyser at de har funnet et varmtvannsbasseng til erstatning for bassenget som Diakonhjemmet sykehus har vedtatt å stenge fra 10. april. Dermed kan mange revmatikere være sikret bassengbehandling ut 2017. 

Les mer

Nyheter

Vil ta legestreiken til Arbeidsretten

Etter tidenes lengste sykehusstreik tapte legene for Spekter i Rikslønnsnemnda. Nå venter Arbeidsretten, sier Akademikerne.

Les mer

Nyheter

Helsetopper diskuterte «helsepolitiske veivalg»

Spekters konferanse «Helsepolitiske veivalg» er over. Her kan du se reaksjonene fra legepresident Marit Hermansen og leder av Yngre legers forening (Ylf) Christer Mjåset, nettsaker og liveblog.

Les mer

Nyheter

Krigen mot helsevesenet pågår for fullt

Redaktørens leder i nr. 4/2016 er også trykket som kronikk på papir i  Aftenposten 10.01.17 og på nett

Les mer

Nyheter

1,1 millioner fagorganiserte støtter sykehusstreik

Streiken i sykehus-sektoren får massiv støtte. Totalt slutter nå 1,14 mill. fagorganiserte opp om Akademikernes krav.

Les mer

Nyheter

Leger bryter reklameregler

Legemiddelverkets rapporter viser at innleide leger på markedsføringsmøter sto for flere alvorlige brudd på rettningslinjene for legemiddelreklame i fjor.

Les mer

Nyheter

Feil om legemiddel-annonser

Finansavisen skriver i dag at bare Tidsskrift for Den norske legeforening, Dagens Medisin og fagbladet Sykepleien har lov til å annonsere for legemidler. Dette er feil.

Les mer