Fra foreningen

Vil hindre unødige innleggelser

Torild Veen ønsker en ny ordning for kollegastøtte. Det kan forhindre unødige sykehusinnleggelser, mener hun.

Les mer

Fra foreningen

Ung hjerteforsker vant reisestipend

Preben Langeland Myhre vant Karoline Musæus´ reisestipend for sin forskning på hjertearytmier. 

Les mer

Fra foreningen

Vil avvikle regionale helseforetak

Sentralstyret i Legeforeningen går inn for å legge ned de regionale helseforetakene, sa president Marit Hermansen i sin åpningstale på Legeforeningens landsstyremøte i Ålesund.

Les mer

Fra foreningen

Direkte fra Landsstyremøtet

Legeforeningens landsstyremøte 30.05. – 01.06. er nå over. Saker fra landsstyremøtet finner du på denne siden, www.legeforeningen.no, på Twitter: @journalen og Facebook: Fagbladetjournalen. Hashtag #dnlflm

Les mer

Fra foreningen

Behov for ressurser, samarbeid og tillit

Vi har vært gjennom den lengstvarende legestreiken i Norge. Den norske arbeidslivsmodellen står på spill, i følge leder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Les mer

Fra foreningen

Hjerneflukt fra OUS

Oslo universitetssykehus har 106 fordypningsstillinger for leger i spesialisering. I stedet for å lyse dem ut tar sykehuset inn vikarer som settes inn i den ordinære driften. Nå slutter forskertalentene, skriver Anniken Riise Elnes.

Les mer

Fra foreningen

Sykdom er ikke en vare

Er kjøp og salg av varer en god tilnærming for å bedre helsetjenesten, spør Kristin H. Hovland, leder i Oslo legeforening. Hun er kritisk til kampanjen #syktvelkommen.

Les mer

Fra foreningen

Svein Aarseth ble årets Oslo-lege

SVEIN AARSETH
SVEIN AARSETH

Allmennlege Svein Aarseth er årets Oslo-lege 2016. Han får prisen for sitt mangeårige engasjement, blant annet som tillitsvalgt og som forkjemper for helsetjenester til papirløse. 

Les mer

Arrangementer

Helsetilbudet til Oslos befolkning – mellom alle stoler?

Fagforbundet i OUS og Oslo Legeforening inviterer til debatt. Stedet er: Rødt auditorium, Rikshospitalet onsdag 9. september kl. 1800 til 1930

Les mer

Fra foreningen

Klar til innsats

Å sikre trygge og gode arbeidsvilkår for yngre kolleger, sikre en god sykehusstruktur over hele landet, utvikle fastlegeordningen og synliggjøre de fagmedisinske foreningene – det er noen av sakene påtroppende president i Legeforeningen, Marit Hermansen, ønsker å jobbe med.

Les mer