Redaktøren

Kan Kjersti Toppe bli vår nye helseminister?

Kampen om helseminister-stolen kan bli mer spennende enn mange har sett for seg. Senterpartiets betydelige fremgang kan bli en joker
i spørsmålet om hvordan sykehusene vil bli organisert.

Les mer

Redaktøren

Bør vi boikotte amerikanske legekongresser?

Norsk psykiatrisk forening, støttet av Nordland legeforening, har oppfordret sine medlemmer til å boikotte en stor amerikansk legekongress. De protesterer mot president Donald Trumps forslag om å nekte muslimer innreise.

Les mer

Redaktøren

En mann på et operasjonsbord

Baynazar Mohammad Nazar ligger på operasjonsbordet på sykehuset i Kunduz i Afghanistan. 43-åringen er far til fire barn og arbeider som vaktmann i et område der arbeidsledigheten er høy. Det går rykter om plyndring i kjølvannet av at Taliban tok over kontrollen en snau uke tidligere.

Les mer

Redaktøren

Kirurgen som lurte en hel verden

Like utrolig som historien om Paolo Macchiarinis forskningsfusk og eksperimenter på mennesker er historien om hvordan han ikke ble stanset etter en lang rekke advarsler fra inn- og utland. 

Les mer

Redaktøren

Rektor må fortsatt velges

Sterke krefter ønsker at ordningen med valgt rektor ved Universitetet i Oslo bør avvikles. Det er det liten grunn til.

Les mer

Redaktøren

iPasienten er her!

Er det så farlig om pasienten tar opp smarttelefonen og filmer når hun er hos legen sin? Eller at sykehuset filmer pasienten?

Les mer

Redaktøren

Umenneskelig behandling

Internerte på Trandum transittmottak ved Gardermoen opplever til dels sterkt kritikkverdige forhold før uttransportering.

Les mer

Redaktøren

Mot et globalt helsemarked

Radiologi er blitt en global handelsvare. Det må møtes med en sterkere satsing på lokal radiologisk kompetanse.

Les mer

Redaktøren

Uro under oppseiling blant legene. Hvorfor?

Oppdatert med presisering (11.08.15): Vurderingene om en eventuell gjenåpning av Aker sykehus bygger på denne NRK-saken. Begrepet «fullverdig lokalsykehus» er ikke benyttet der.

Det var flere overraskende observasjoner fra sidelinjen på Legeforeningens landsstyremøte i Trondheim i slutten av mai. 

Les mer

Redaktøren

På tide med mesling-ris bak speilet

Ved å ta inn meslinger på listen over allmennfarlige smittsomme sykdommer får helsemyndighetene det våpen de trenger for å bekjempe epidemier.

Les mer