Kronikk

Dårligere leger med ny spesialist-utdanning?

Vil den største kvalitetsreformen for leger i moderne tid resultere i at leger vil behandle færre pasienter eller bli dårligere spesialister, spør kronikkforfatterne. 

Les mer

Kronikk

Digital fjernstyring av Noreg

Kontroll over oljeproduksjonen vår, naudnettet vårt for krisesituasjonar og meir enn halvparten av landets sjukehusjournalar er delvis flagga ut til folk me knapt anar kven er.

Les mer

Kronikk

Den sykeliggjørende idretten

Langrenns-løpernes bruk av astmamedisiner kan sammenliknes med at sjakkgeniet Magnus Carlsen skulle gått på Ritalin, mener lege Henrik Vogt. Han karakterisere den norske praksisen som tvilsom menneskeforbedring, helt på kanten av det umoralske.

Les mer
Bilde av Trude Basso

Kronikk

Bør vi få ro i sykehusene?

Det er ikke nødvendigvis riktig medisin å forskrive «ro i sykehusene», slik Arbeiderpartiet vil, skriver Trude Basso, lege og tillitsvalgt. Hun mener avstanden til Høyre er svært liten.

Les mer

Kronikk

Hvordan legge ned de regionalene helseforetakene

Spørsmålet om hvordan de regionale helseforetakene kan avskaffes er blitt stående ubesvart, mener Christian Grimsgaard, tillitsvalgt og helsedebattant. Han deltok i Kvinnsland-utvalget som nylig leverte flere forslag til organisering av sykehus-sektoren. 

Les mer

Kronikk

En historisk mobilisering

Sykehusstreiken handlet ikke om økonomi eller personlig vinning for legene, men om noe som er i ferd med å skje i hele Europa: Når økonomien blir trangere, kommer faglighet i alle sektorer under press til fordel for innstramminger og effektiviseringskrav, mener lederen av Yngre legers forening (Ylf).

Les mer
Bilde av Gunnar Tjomlid

Kronikk

Alt du leser i mediene om helseforskning er feil

Det er en diametral forskjell mellom vitenskapelige prosesser, og medias vektlegging av sensasjoner, skriver Gunnar R. Tjomlid, som er ute med en ny bok. Han anklager mediene for å fremstille medsinsk forskning på en karikert og overforenklet måte.

Les mer
Bilde av Per-Kristian Foss

Kronikk

Helsevesenet trenger Riksrevisjonen

Fra tid til annen påpekes det at Riksrevisjonen er for opptatt av detaljer, at vi bidrar til for mye tilsyn og at vi hemmer innovasjon. Sist ut var administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter, som under Arendalsuka hevdet at Riksrevisjonen ikke skiller mellom stort og smått.

Les mer

Kronikk

Eldreopprør før og nå

Dagens kamp for mer verdige forhold for eldre har mange likhetstrekk med tidligere eldreopprør. Disse  førte til ekstrabevilgninger i millardklassen, skriver Henning Økland, som er sentral i Eldrealliansen. 

Les mer

Kronikk

Er pasientforeninger alltid pasientenes forening?

Pasientene kan tape på at deres pasientforening er lite representativ, har et avvikende syn på sykdom, eller har bindinger til kommersielle interesser, skriver Preben Aavitsland.

Les mer