Kronikk

Dårligere leger med ny spesialist-utdanning?

Vil den største kvalitetsreformen for leger i moderne tid resultere i at leger vil behandle færre pasienter eller bli dårligere spesialister, spør kronikkforfatterne. 

Les mer

Redaktøren

Kan Kjersti Toppe bli vår nye helseminister?

Kampen om helseminister-stolen kan bli mer spennende enn mange har sett for seg. Senterpartiets betydelige fremgang kan bli en joker
i spørsmålet om hvordan sykehusene vil bli organisert.

Les mer

Kronikk

Digital fjernstyring av Noreg

Kontroll over oljeproduksjonen vår, naudnettet vårt for krisesituasjonar og meir enn halvparten av landets sjukehusjournalar er delvis flagga ut til folk me knapt anar kven er.

Les mer

Debatt

Bør bli toppsaker i #helse-valget2017

Politikerne må ansvarliggjøres for visjoner og helsehyping. Det mener allmennlege Andreas Pahle. 

Les mer

Anmeldelse

Tankeeksperiment – ja, nyttig analyse – nei!

Journalen ba professor i helseøkonomi ved NTNU, Jon Magnusssen, om å anmelde en rapport som ble presentert på Spekters konferanse «Helsepolitiske veivalg» tidligere i år.

Les mer

Redaktøren

Bør vi boikotte amerikanske legekongresser?

Norsk psykiatrisk forening, støttet av Nordland legeforening, har oppfordret sine medlemmer til å boikotte en stor amerikansk legekongress. De protesterer mot president Donald Trumps forslag om å nekte muslimer innreise.

Les mer

Kronikk

Den sykeliggjørende idretten

Langrenns-løpernes bruk av astmamedisiner kan sammenliknes med at sjakkgeniet Magnus Carlsen skulle gått på Ritalin, mener lege Henrik Vogt. Han karakterisere den norske praksisen som tvilsom menneskeforbedring, helt på kanten av det umoralske.

Les mer
Bilde av Trude Basso

Kronikk

Bør vi få ro i sykehusene?

Det er ikke nødvendigvis riktig medisin å forskrive «ro i sykehusene», slik Arbeiderpartiet vil, skriver Trude Basso, lege og tillitsvalgt. Hun mener avstanden til Høyre er svært liten.

Les mer

Kommentar

Hvorfor blir vi så hekta?

Hva er det med smarttelefonen, PC-en, nettbrettet og TV-skjermen som gjør voksne, oppgående mennesker så hekta at vi blir fristet til å bruke begrepet avhengighet? 

Les mer

Debatt

Best mulig kontroll, ikke mest mulig

Helsevesenet trenger Riksrevisjonen, men den lander i for stor grad på detaljer, skriver Spekters Anne-Kari Bratten, og viser til en undersøkelse der Riksrevisjonen så bort fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tariffavtalene.

Les mer