Publisert i %1$s Nyheter

Leger vil stanse ny norsk oljeutvinning

En nystartet klimaaksjon, med støtte fra en rekke kjente legenavn, ønsker stans i norsk leteboring og utvinning av nyoppdagede olje- og gassfelt. Den kritiserer også Legeforeningen for passivitet. 

Skribent person PER HELGE MÅSEIDE   date_range Publisert 13.10.2019, oppdatert 17.12.2019

– Klimakrisen er dette århundrets største folkehelseutfordring. Makter vi ikke å begrense global oppvarming, vil de fremskritt i global helse som er oppnådd siste tiårene, bli rasert, sier en av initiativtakerne, John Gunnar Mæland, professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

John Gunnar Mæland fronter Legenes klimaaksjon. Foto: privat.

– Leger har et spesielt ansvar for å varsle om helsetrusler som kan forebygges. Legers engasjement har vært viktig i kampen mot atomvåpen og nå må vi mobilisere mot klimakrisen, sier han.

Aksjonen legger nå ut en nettbasert underskriftsliste på der leger kan undertegne på et opprop som etter planen skal overleveres med underskrifter til stortingspresidenten i anledning FNs klimatoppmøte (COP25) i Santiago primo desember 2019.

I oppropet, som er underskrevet av 60 leger, hvor av flere kjente navn som Mads Gilbert, Trond-Viggo Torgersen og Wasim Zahid, pekes det på at en global temperaturøkning på rundt 3 °C i løpet av dette århundret vil føre til betydelig folkedød og oppblussing av en lang rekke helseutfordringer. 

Aksjonen ber derfor Stortinget vedta at Norge kutter egne klimagassutslipp mer enn det som ifølge FNs klimapanel er nødvendig for å begrense global oppvarming til godt under 2 °C.

– Allerede nå er det en klar økning i hetebølger som hindrer mennesker å utføre arbeid utendørs og som sammen med andre ekstreme værsituasjoner tar tusener av liv, heter det i oppropet. 

Vil stanse oljeutvinning
De klimaengasjerte legene tar til orde for stans i norsk letevirksomhet etter olje og gass.
– Som en rik nasjon – delvis på grunn av vår olje- og gassproduksjon – har Norge et spesielt ansvar for å gå i front i kampen mot klimaendringene. Det viktigste bidraget Norge kan gi er å avstå fra videre leting etter fossil energi og starte en styrt omstilling av denne næringen, sier Mæland.

På spørsmål om dette betyr at aksjonen ønsker en øyeblikkelig stans i norsk letevirksomhet, svarer Mæland følgende:

– Vi jobber for at Norge forplikter seg til å stanse letevirksomheten, men ikke nødvendigvis øyeblikkelig. Vi mener at Norge ikke skal legge ut nye leteområder og at eventuelle funn ikke settes i produksjon, utdyper han overfor Journalen.

Aksjonen peker også på at et varmere klima gjør at heteslag, underernæring, sult, diarésykdommer og andre infeksjoner forventes å øke.

La ned klimautvalg
Legeforeningen vedtok høsten 2016 å legge ned sitt utvalg for «klima, menneskerettigheter og global helse», til protester bla fra utvalgetes medlemmer

Mæland etterlyser nå et sterkere engasjement fra foreningens side.

–Den norske legeforening må kjenne sitt ansvar og gjenopprette fagutvalget som jobbet med klima og helse. Legeforeningen må også tale med en tydeligere stemme i dette spørsmålet, sier han. 

Foreningens president, Marit Hermansen, mener imidlertid at foreningen er på banen.

Legeforeningens president Marit Hermansen mener at foreningen i høyeste grad er på banen i klimasaken. Foto: Legeforeningen.

– Legeforeningen hilser «Legenes klimaaksjon» velkommen! Vi støttet og deltok i den tilsvarende aksjonen «Klimabrølet» i august i år. Vi redder ikke klimaet med å opprette utvalg. Legeforeningen jobber for målrettede tiltak i klimasaken. Landsstyret vedtok en ambisiøs resolusjon i juni som viser tydelig retning for Legeforeningens engasjement. Nå er det sentralstyret og foreningsleddene som sitter i front i dette arbeidet, sier Marit Hermansen.

På nettsiden legenesklimaaksjon.no er både navnelisten, oppropet og begrunnelsen for dette publisert.

Forfatteren har tatt opp spørsmål rundt legers og Legeforeningens klimaengasjement i en leder i Journalen, men har ingen tilknytning til aksjonen.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar