Publisert i %1$s Fra foreningen

Leger ansettes via Facebook

Bare hver tredje nyutdannende lege får nå jobb som LIS1-lege. I stedet utlyses gråsonejobber på Facebook, leger ansettes på timebasis og det er oppstått en ny «legespesialitet»: Innkomstlegen. 

 date_range Publisert 4.10.2018, oppdatert 8.10.2018

ANNIKEN RIISE ELNES

Nå må det opprettes flere LIS1-stillinger, skriver foretakstillitsvalgt for Ylf ved OUS, Anniken Riise Elnes.

Søknadsfristen for å søke på vårens LIS1-stillinger med oppstart 1. mars 2019 gikk nettopp ut. På landsbasis var det ved forrige runde 1278 søkere på 454 stillinger, og kun knappe 36% av de nyutdannede legene fikk jobb.

Ved OUS har vi denne uken mottatt over 600 søkere til 14 koblede stillinger med Oslo kommune (1 år på sykehus, ½ år allmennmedisin, red.anm.). For hvert halvår blir det bare flere og flere som står i kø. En ny gruppe leger vokser seg stadig større: «Leger uten turnus». Dette bør bekymre flere enn bare medisinstudentene.

Leger uten turnus er ferdig utdannede leger som er fulle av engasjement og pågangsmot for å komme i gang med sin spesialistutdanning. Noen vil bli kirurger, andre vil kanskje bli nevrologer og flere kan tenke seg å bistå med å redde fastlegeordningen. Uansett hvilken type lege man ønsker å bli, så er det felles for dem alle at de må starte opp og fullføre LIS1 før de kan bygge videre på sin allerede solide kompetanse.

Antall LIS1-stillinger har stått på stedet hvil i en årrekke til tross for økt legebehov både i sykehus og kommune, og at vi i økende grad ansetter spesialister fra utlandet. Kampen om LIS1-stillinger har faktisk nå blitt så stor at det paradoksale har skjedd; du må inneha bred jobberfaring for i det hele tatt å komme i betraktning for det som er ment å være en skreddersydd nybegynnerstilling!

«Leger uten turnus» gjør nærmest hva som helst for å få den jobberfaringen som trengs

Hva skjer da? Jo, i sykehusene våre har vi alle hørt at de ansatte løper både så raskt og smart de bare kan, men at man likevel ikke får endene til å møtes. Flere ledere har uttrykt at de har et stort behov for flere leger i avdelingen men at sykehusøkonomien er stram. I tillegg til at man flere steder skal spare seg opp til nye bygg, og at man derfor får blankt avslag når man ber om flere legestillinger. Dette i kombinasjon med en økende populasjon av leger uten turnus som må skaffe seg jobberfaring for å få LIS1-stilling, har ført til at «Innkomstlegen» gradvis har fått slå rot. Begrepet refererer til hovedbeskjeftigelsen som ofte er å skrive inn elektive pasienter i avdelingen.

Alt foregår i gråsonen
Vi har altså en budsjettpresset sykehusleder som ikke får ansette nye leger på fast basis og en voksende populasjon «Leger uten turnus» som gjør nærmest hva som helst for å få den jobberfaringen som trengs for å bli aktuell for LIS1 i neste utlysningsrunde. Krysningspunktet blir alt annet enn ordnede arbeidsforhold. Alt foregår i gråsonen.

Opplæring og veiledning er helt fraværende.

Det siste halvåret har jeg som foretakstillitsvalgt for Ylf ved OUS fått innblikk i en godt etablert praksis ved flere helseforetak i regionen: Utlysninger forgår i lukkede Facebook-grupper, med oppfordring til å sende søknad direkte til avdelingsleders personlige mail. Eventuelt kan også disse stillingene gå i arv, alle kjenner jo noen som gjerne vil overta, og da blir det gjerne ikke «utlyst» noen stilling overhodet.

Kontrakter på timebasis
Kontraktene skrives som tilkallingsvikar, eller på timebasis, selv om man allerede i første samtale med leder får beskjed om at man forventes å jobbe mandag til fredag kl. 8-16, og at fravær ikke aksepteres om man har tenkt å beholde jobben. Opplæring og veiledning er helt fraværende. Dersom du ikke jobber raskt og selvstendig nok til ikke å ha behov for veiledning får du gjerne beskjed om at det står flere hundre i kø. Og at du bare kan droppe å komme på jobb til uken, for da trenger ikke sykehuset lenger å kjøpe flere timer av deg.

Hvem prøver vi å lure?
Hvem er det vi prøver å lure? Vi må øke antall LIS1-stillinger i sykehus, og det må skje NÅ. Alle ansatte må ha ordnede arbeidsforhold, og det totale antall legestillinger i en avdeling må basere seg på en aktivitetsplan og ikke ut fra et altfor trangt budsjett. Får vi til dette kan vi endelig fokusere framover på det vi egentlig er her for å skape: et offentlig og tilgjengelig helse-vesen i verdensklasse for alle!

«FRA FORENINGEN» ER JOURNALENS SIDER SKREVET AV TILLITSVALGTE.

Del gjerne!

1 kommentar til “Leger ansettes via Facebook

  • Oeyvind

    Blir snart like god legedekning som på Cuba. Tilsvarende kvalitet

  • Legg inn en kommentar