Marit Hermansen, president i Den norske legeforening, vil sette i gang en egen undersøkelse blant medlemmene for å kartlegge omfanget av seksuell trakassering. Foto: Legeforeningen
Publisert i %1$s NyheterTema

Legeforeningen vil undersøke sex-trakassering

Heller ikke Legeforeningen tror de klarer å fange opp sextrakasseringen som skjer i legemiljøene. Nå skal de spørre alle medlemmene sine om hva de har opplevd.

Skribent person PER HELGE SEGLSTEN   date_range Publisert 5.3.2018, oppdatert 7.10.2018

President Marit Hermansen i Den norske legeforening innrømmer at hun klør seg litt i hodet etter at #utentaushetsplikt-oppropet i desember i fjor, og Ylf-undersøkelsen ved OUS fra i år, viser at det er mange flere leger som opplever seksuell trakassering på jobb enn det som kommer fram gjennom de offisielle varslingskanalene ved helseforetakene.

– Ja, vi har jo fått svært få konkrete saker gjennom vårt tillitsvalgtapparat, og det betyr jo at dette apparatet ikke er finstilt nok til å fange opp disse sakene. Det vil vi gjøre noe med, og derfor setter vi nå i gang en egen undersøkelse blant medlemmene våre for å kartlegge omfanget av seksuell trakassering, slik at vi bedre kan bistå de av medlemmene våre som opplever dette, sier Hermansen.

 

Vil skje i mars

Legeforeningen har om lag 35 000 medlemmer over hele landet, og undersøkelsen vil bli gjennomført både blant legestudenter og leger i primær- og spesialisthelsetjenesten. Planen er at det skjer i løpet av mars, og at resultatene foreligger før Legeforeningens landsstyremøte i slutten av mai.

Medlemmene vil også bli spurt om trakassering på arrangementer i regi av Legeforeningen, men Legeforeningens generalsekretær Geir Riise sier at foreningen ikke har mottatt varsler om seksuell trakassering i Lege-foreningen, eller trakassering utført av Legeforeningens tillitsvalgte.

Legeforeningen kommer sannsynligvis til å få hjelp av forskere fra Fafo til å utarbeide spørsmålene til undersøkelsen, og gjennomføre den. Grunnen til at man har valgt å knytte til seg en ekstern samarbeidspartner, er at man vil være sikker på at undersøkelsen blir metodisk riktig gjennomført. Det har også blitt lagt vekt på at man må ha et apparat klart for å følge opp respondenter som har vært utsatt for trakassering, og som blir retraumatisert, som følge av spørreundersøkelsen, eller trenger oppfølging av andre grunner.

Marit Hermansen er ikke redd for at medlemmer som har opplevd seksuell trakassering vil mangle tillit til undersøkelsen, i og med at foreningen jo også kan representere mange av de som eventuelt har utført trakasseringen.
– Undersøkelsen vil være fullstendig anonymisert. Ingen enkeltsvar kan identifiseres, og forvaltningen av alle data vil skje i tråd med datatilsynets retningslinjer. Da vil vi kunne få fakta på bordet, slik at vi kan treffe nødvendige tiltak som ivaretar med-lemmene, sier hun.

Uakseptabel oppførsel

– Vi tar historiene på største alvor. Denne oppførselen er uakseptabel, uttrykk for en ukultur og handler ofte om maktutøvelse og maktovergrep. Mye kan tyde på at mørketallene er store, men ingen vet hvor stort omfanget er. Det er nettopp derfor vi vil kartlegge dette grundig. Vi har allerede opprettet en egen gruppe i vår juridiske avdeling som jobber med seksuell trakassering. Den reviderer veiledere og styrker rutinene for varsling. Seksuell trakassering er dessuten et tema som vektlegges i tillitsvalgtopplæringen, forteller Hermansen.

Vil bli publisert

Også Legeforskningsinstituttet (LEFO) har spurt leger i Norge om de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, og samlet inn data om dette temaet i 1993, 2004 og 2014/15. Resultatene fra disse undersøkelsene planlegges publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening i nær framtid. Vi regner med å gjenta spørsmålet i en ny spørreundersøkelse i høst, som også vil omhandle andre former for trakassering, mobbing og vold på arbeidsplassen.
LEFO er ikke involvert i gjennomføringen av Legeforeningens medlemsundersøkelse. Det er det ingen dramatikk i, sier instituttsjef Karin Isaksson Rø.
– LEFO er ikke et oppdragsinstitutt for Legeforeningen, men et uavhengig forskningsinstitutt som i hovedsak er finansiert av et eget fond (Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger). Men vi ser fram til å få vite hva Legeforeningens undersøkelse vil avdekke. Vi er jo veldig interessert i temaet, og resultatene av undersøkelsen vil kunne få konsekvenser for hva vi spør om i undersøkelsen vi har planlagt til høsten, sier Rø. ■

Del gjerne!

Legg inn en kommentar