Publisert i %1$s Tema

Kvalitet som salderingspost

Skribent person KRISTIN HOVLAND   date_range Publisert 10.3.2020

Sivilombudsmannen har de siste årene utført mange tilsyn ved psykiatriske institusjoner. Jeg ble gjort oppmerksom på disse rapportene, og leste først den fra Kalnes. Der er det et eget kapittel som omhandler Fysiske forhold ved de sikkerhetspsykiatriske seksjonene. De viser til at Den europeiske torturforebyggingskomité (CPT) i sine standarder for institusjoner innen psykisk helsevern har uttalt:

«Creating a positive therapeutic environment involves, first of all, providing sufficient living space per patient as well as adequate lighting, heating and ventilation, maintaining the establishment in a satisfactory state of repair and meeting hospital hygiene requirements.»

Flere studier trekker frem at blant annet god nok plass, oversiktlighet og flere alternative områder å være i, er et viktig tiltak for å redusere tvang i psykiatriske sykehus. 

Videre skriver de i sammendraget fra Kalnes: 

«Sikkerhetsseksjonene var begge lokale sikkerhets-psykiatriske seksjoner. Seksjonene var plassert på bakkeplan, med utgang til et delt atrium. Dette sikret at også pasienter som ikke hadde utgang fra seksjonen fikk opphold i friluft. Atriet var omgitt av høye vegger med mange vinduer, og fremsto som mørkt og lite trygghetsskapende. Fellesområdet inne i seksjonene hadde hvite og sterile flater. Seksjonenes fellesområder fremsto som for små tatt i betraktning antall pasienter og personale. Dette er uheldig både fordi det kan bidra til at pasienter isolerer seg på eget rom, og fordi det gjør det vanskelig å effektivt forebygge konflikter, vold og utagering på en sikkerhetsseksjon. Pasientrommene hadde ikke gardiner og pasientene kunne ikke selv styre persiennene, som dessuten var gjennomsiktige. Skjermingsenhetene besto av ett stort rom, med et eget lite innburet lufteuteområde. Alle skjermingsrommene hadde senger med ferdig monterte remmer til belter, som hang godt synlig ned fra sengen. Lokalene var lite egnet for god pasientbehandling. Aktivitetstilbudet fremsto som lite utbygget i lys av at pasienter var innlagt over lang tid ved sikkerhetsseksjonene.»

De har også vært på besøk til psykiatriske institusjoner som har gode løsninger, bl.a. Reinsvoll sykehus.

Vi har kunnskap om hva som er bra for pasientene. Da må vi ikke bygge nye, dårlige løsninger. Fra de sist bygde sykehusene vet vi at de har måttet gjøre endringer på byggeplanene underveis på grunn av økonomien. Vi kan ikke la innvendige og utvendige løsninger på de psykiatriske byggene bli en salderingspost i sluttfasen av byggingen.

Bergsland skriver kort om dette temaet her i Journalen. Jeg forventer at kunnskapen vi har brukes i underlaget for kravspesifikasjonene til psykiatriske bygg som skal bygges fremover.

KRISTIN HOVLAND

https://www.sivilombudsmannen.no/besoksrapporter/

Del gjerne!

Legg inn en kommentar