Publisert i %1$s Nyheter

Oslo kommune utreder obligatorisk vaksinasjon

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) tok i fjor til orde for obligatorisk influensavaksinasjon av helsepersonell. Nå har hun bedt Helseetaten om å utrede tiltaket.

Skribent person PER HELGE MÅSEIDE   date_range Publisert 30.9.2019, oppdatert 1.10.2019

Det var i et intervju med Journalen at Oslo kommunes helsebyråd kom med forslaget, etter at kommunens tall viste at vaksinasjonsdekningen vinteren 2017/2018 varierte sterkt og noen steder var så lav som 22 prosent. Dette fikk stor oppmerksomhet i nasjonale medier.

Antallet vaksinerte steg betydelig ved alle tjenestesteder i kommunen (se tabell) i fjor vinter, noe Tellevik Dahl framhever som positivt. Men selv om antall vaksinerte øker, er man med unntak av fire helsestasjoner langt unna målet om 75 % vaksinasjonsdekning i alle virksomheter, opplyser fungerende smittevernoverlege Karoline Harding.

Helsebyråden mener derfor det er helt nødvendig å utrede hvorvidt  influensavaksinasjon kan gjennomføres som en yrkesvaksinasjon.

− Vi snakker om en alvorlig infeksjon som hvert år tar livet av flere hundre personer nasjonalt, sier hun, og peker spesielt på den lave andelen vaksinerte ansatte på enkelte sykehjem. 

− Beboerne der er de aller mest skrøpelige vi har og de skal ikke være redde for å bli smittet av de ansatte, sier hun.

Kommunen vil fortsette arbeidet med en samordnet vaksinasjonskampanje sammen med sykehusene og å sørge for at ansatte får vaksinen der de jobber.

Utredningen skal foreligge i vinter. 

Nytt rundskriv 

Helsedirektoratet gikk i fjor ut i Journalen og pekte på at det kunne bli nødvendig å kartlegge jobbsøkeres holdninger til vaksinasjon, samt innskjerpe muligheten for omplassering av uvaksinerte arbeidstakere. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har etter dette bedt direktoratet utarbeide et rundskriv om krav og plikter for arbeidsgivere og ansatte knyttet til vaksinasjon i helsetjenesten. Rundskrivet vil bli levert til departementet tidlig i oktober, opplyser fung. avdelingsdirektør Anita Bergh Ankarstrand i Avdeling for helserett og bioteknologi. 

Del gjerne!

Legg inn en kommentar