Marit Hermansen er klar til å overta som legepresident 1. september. Hun er i første omgang valgt for to år. Foto: Thomas B. Eckhoff / Legeforeningen
Publisert i %1$s Fra foreningen

Klar til innsats

Å sikre trygge og gode arbeidsvilkår for yngre kolleger, sikre en god sykehusstruktur over hele landet, utvikle fastlegeordningen og synliggjøre de fagmedisinske foreningene – det er noen av sakene påtroppende president i Legeforeningen, Marit Hermansen, ønsker å jobbe med.

Skribent person Kristin Mack-Borander   date_range Publisert 16.6.2015

– Og så vil vi jobbe med Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen. Det knytter seg stor spenning til dette. Helsedirektoratet ønsker å overta denne oppgaven, og har til dels allerede gjort det. Men en slik løsning, hvor myndighetene innehar både ansvaret for utdanningen og kontrollen av den, er uheldig.

– Du sier du vil synliggjøre de fagmedisinske foreningene. Hvordan skal dette gjøres?

– De fagmedisinske foreningene utgjør en stor og viktig del av foreningens arbeid. Jeg ønsker at legeforeningen i større grad kan bli en myndighetsuavhengig aktør og at Helsedirektoratet øker samarbeidet med de fagmedisinske foreningene. I dag kan Helsedirektoratet søke råd ved å plukke fagpersoner helt tilfeldig. Dette er lite gunstig. Vi ønsker for eksempel at Helsedirektoratet henvender seg til lederen i de ulike fagmedisinske foreningene som så rekrutterer de best egnede fagpersoner.  Lederne er demokratisk valgt og kjenner faget og medlemmene godt.

– Medlemsavgiften er opp mot ti tusen kroner i året. Hva tror du medlemmene føler at de får igjen?

– Legeforeningen er en fagforening med et ekstremt høyt medlemstall, nesten 97 prosent. Jeg tror medlemmene opplever at vi er gode i forhandlinger og en tydelig faglig aktør, i tillegg til de mer regulære medlemsfordelene. Tidsskriftet er vel det mest konkrete uttrykk for hva de får igjen. Det betyr mye for mange ved at det styrker tilhørighetsfølelsen og yrkes­identiteten.

– Du har bakgrunn fra å lede Norsk forening for allmennmedisin og fra Sentral­styret, men hvilken erfaring har du med forhandlinger?

– Jeg har også deltatt i forhandlinger, både direkte og i forarbeidene. Og er det noe denne foreningen besitter, så er det folk med lang erfaring fra akkurat dette. Jeg føler at jeg kjenner organisasjonen godt og opplever at jeg har bred støtte. Og en president styrer heldigvis ikke alene. ■

Marit Hermansen er klar til å overta som legepresident 1. september. Hun er i første omgang valgt for to år.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar