Naresh Sugandiran
Publisert i %1$s Kronikk

Karakterer bør ikke gjeninnføres

«Er legene med utdanning fra Oslo mindre kompetente sammenlignet med leger som har fått karakterer?» Naresh Sugandiran, medisinstudent ved universitetet i Oslo.

Skribent person Naresh Sugandiran, medisinstudent ved Universitetet i Oslo   date_range Publisert 17.9.2013

I disse dager tar Universitetet i Oslo stilling til hvorvidt de vil gjeninnføre karakterer eller ei på medisinstudiet. Siden innføringen av læreplanen Oslo 96 har medisinstudentene nytt fordelen av å ikke ha bokstavkarakterer ved eksamener. Det medisinske fakultet har i stedet benyttet seg av bestått/ikke-bestått i evalueringen av medisinstudentene. Mye av årsaken til at en gikk bort fra karakterer den gangen var innføring av problem  basert læring (PBL), hvilket krevde og krever samarbeid mellom studentene. En var redd for at karakterer ville ødelegge for et slikt samarbeid. Derfor innførte fakultetet bestått/ikke-bestått i læreplanen Oslo 96. Til gjengjeld hevet de grensen for å stå til eksamen til 65% av totalpoengsummen.

17 år har gått og en prosjektgruppe har lansert en ny læreplan på oppdrag fra fakultetet. Det ser ut som fakultetet vil benytte anledningen til å gjeninnføre karakterer. Et flertall av prosjektgruppen, som har lagt frem anbefalingene for Fakultetsstyret, ønsker å gjeninnføre karakterer. Et mindretall, bestående av studenter, ønsker ikke dette. Flertallets argumenter ser ut til å være at det har oppstått konkurranse mellom ferdigutdannede medisinstudenter, og at det derfor er en fordel om studentene i Oslo blir utrustet med karakterer i kampen om turnusstillinger.

Det lille kapittelet som handler om karakterer og evaluering i prosjektgruppens rapport ser ut til å føre til flere spørsmål enn svar.

Spørsmål som det er legitimt å stille i karakterdebatten er:

 • Har uteksaminerte kandidater fra Oslo blitt faglig svakere med årene?
 • Er legene med utdanning fra Oslo mindre kompetente sammenlignet med leger som har fått karakterer?
 • Vil en gjeninnføring av karakterer hjelpe i noen særlig grad for kandidater fra Oslo når de allikevel ikke kan bli sammenlignet med kandidater fra Tromsø eller Trondheim, som ikke har karakterer?
 • Er karakterer et nødvendig supplement eller et overflødig kriterium i mangfoldet av vurderingskriterier?

Det har ikke kommet mange signaler fra arbeidsgiverne om at kandidater fra Oslo er blitt faglig svakere med årene, eller at de er dårligere leger enn legene som har fått karakterer. Haukeland sykehus valgte å evneteste medisinstudenter som hadde søkt turnustilling som et ledd i utvelgelsesprosessen. Dette gjaldt også medisinstudenter fra Bergen, som hadde graderte karakterer: Hva skal man med karakter hvis det allikevel ikke betyr noe i konkurransen mellom kandidater mellom studentbyene? Hva skal man med karakterer hvis en uansett må gå gjennom ydmykende evnetester?

Hittil er ikke karakterer brukt som vurderingskriterium av arbeidsgivere fordi ikke alle ferdigutdannede kandidater har fått karakterer. Dermed er en sammenligning basert på karakterer vanskelig. Selv om det skulle blitt innført bokstavkarakterer ved alle de medisinske fakultetene i Norge, så ville det ikke gjort noen forskjell. En av grunnene til dette er at karakteren C i Bergen ikke tilsvarer en C i Oslo. Dessuten er det noe vanskeligere å sammenligne mindre, men flere fageksamener i Bergen, med større og integrerte eksamener i Oslo og Trondheim. Derfor er heller ikke sammenligningsargumentet gyldig for en gjeninnføring av karakterer i Oslo.

Tromsø har allerede innført en ny studieplan, og her innførte de ikke bokstavkarakterer. NTNU har også uttrykt at karakterer ikke er aktuelt i Trondheim. Om Oslo skulle gjeninnført karak  terer, ville medisinstudentene i Oslo og Bergen være alene om å ha karakterer. Karakterene vil med stor sannsynlighet ikke bli brukt av arbeidsgiver i en eventuell silingsprosess, da studentene fra de to øvrige utdanningsinstitusjonene ikke har karakterer. Ovennevnte forhold fører til at korthuset som programkomiteen har presentert i karakterdebatten faller sammen, og dermed gjenstår det ingen argumenter for å forsvare gjeninnføring av karakterer. Hvis en derimot ser på ulempene, så kan en evt. gjeninnføring av karakterer føre til mindre samarbeid mellom fremtidige leger. Dette er noe ikke samfunnet er tjent med.

Argumentene for å innføre karakterer holder dessverre ikke mål. Det er gode grunner for ikke å gjeninnføre graderte karakterer, blant annet hensynet til samarbeid. I tillegg viser det seg at et stort flertall av studentene ikke ønsker det. Derfor vil det være lite lurt av Det medisinske fakultet å ikke lytte til studentene i karakterspørsmålet

Naresh Sugandiran er medisinstudent ved universitetet i Oslo. Han har vært engasjert i studentpolitikk i tre år.

Del gjerne!

2 kommentarer til “Karakterer bør ikke gjeninnføres

 • Hans-Ragnar Skogli

  No er det søknadsbasert turnus. Ein treng karakterar for å ha noko å skilje folk på. Eg forstår dermed ikkje ikkje denne debatten. Energi og skriveri burde vore nytta på å halde turnusordninga slik den var, eventuelt endre den, men halde på loddtrekking…

  Det vert ikkje umogleg å skilje folk utan karakterar, men dei som skal tilsette folk gidd ikkje lese igjennom og vekte alskens Steinerskulebaserte kvalifikasjonar. Trur heller ikkje målet er å tilsette dei flinkaste legane legane. Det er heller å tilsette nokon. Karakterar er lett, så da vel ein det.

 • Naresh Sugandiran

  Trenger en virkelig karakterer for å skille folk? Flere og flere sykehus har begynt å ta i bruk vurderingskriterier. Enkelte sykehus operer med opptil syv kriterier. Og utifra tilbakemeldingene en har fått fra de større sykehusene så sliter ikke de med å «skille folk». Ja det går noe ressurs til å vurdere søknader, men det at de bruker tid til å gjøre en ordentlig vurdering av kandidater er bare bra for dem selv(sykehusene) og for medisinstudentene.

 • Svar på Naresh Sugandiran Avbryt svar