Publisert i %1$s Tema

– Jobben er det siste som ryker

 – I arbeidslivet er det slik at hvis du skal vente på de åpenbare tegnene på rusmisbruk, kan du vente lenge. De aller fleste beskytter arbeidsplassen sin mot egne rusproblemer. Det sier Sverre Nesvåg, forskningsleder ved Regionalt kompe­tansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR).

Skribent person SOLFRID SANDE   date_range Publisert 19.12.2013

Nesvåg sier at det første som ryker er ekteskapet, så helsa, mens det siste som ryker er jobben. Han peker på at det er vanskelig å oppdage rusproblemer, og spesielt misbruk av andre rusmidler en alkohol. Det er heller ikke flere arbeidsulykker relatert til rus, noe som kunne vært avslørende.

Nulltoleranse. Nesvåg tror det beste er å arbeide med å skape en mer bevisst og strengere kultur mot rusbruk slik de nettopp også har gjort i helsevesenet. Før kunne det gå greit å låne noen tabletter fra medisinskapet, nå er det nulltoleranse for slikt. Han forteller at det på 50-tallet var registrert 500 morfinister i Norge, de aller fleste var leger. Nesvåg sier de vet at helsepersonell i større grad en andre grupper bruker vanedannende medikamenter, noe også autorisasjonssakene viser.
– Men vi har egentlig ingen grunn til å tro at helsevesenet peker seg ut verken i negativ eller positiv forstand når det gjelder rusmisbruk, i forhold til andre bransjer, sier Sverre Nesvåg.

Kan teste på mistanke. Den nye forskriften om pliktmessig avhold for testing av helsepersonell som kom i 2012 gir hjemmel for å teste helsepersonell på mistanke. Men siden det faktisk er vanskelig å få mistanke, tror Nesvåg forskriften primært vil gjøre at kulturen blir enda mer restriktiv. Han henviser til forsk­ning som viser at altfor tilfeldig testing av ansatte helsepersonell ikke vil ha noen positiv effekt, den preventive effekten vil være den største gevinsten av den nye forskriften.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar