Jan_Fredrik_Andresen
Foto: Berit Roald
Publisert i %1$s I forbifarten

– Folkeskikk er tross alt gratis!

Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn, har blitt beskyldt for passiv dødshjelp av pasienter ved Norsk Borreliosesenter (NBS) etter at Helsetilsynet fratok Rolf Luneng autorisasjonen. Han mener vi må tåle kraftige virkemidler i den offentlige debatten.

Skribent person Aslak Lima Braut   date_range Publisert 17.9.2013

– Såpass må vi tåle. Det er jo flott at folk kommer med sine synspunkter, og så er det direktørens oppgave å ta imot den kritikken som kommer. Jan Fredrik Andresen tiltrådte som direktør i Statens helsetilsyn i november i fjor, og har i vår og sommer vært sentral i diskusjonen rundt NBS. Det toppet seg da flere titalls personer som mener de lider av kronisk borreliose, med Lars Monsen i spissen, møtte opp i Helsetilsynets lokaler med hvite kors og bannere 6. september. Men til tross for de sterke virkemidlene, lar han seg ikke rokke ved avgjørelsen.
– Med det kunnskapsgrunnlaget vi har i dag, fant vi store avvik i praksisen til NBS. Diagnostikk, utredning og oppfølging ble blant annet gjort over telefon, uten at pasienten ble fysisk undersøkt. Dette er ikke er forenlig med god helsehjelp, mener vi. Dessuten har vi den utstrakte foreskrivningen av langvarig bruk av antibiotika og malariamedisiner, som avviker svært mye fra de gjeldende retningslinjene. Derfor er jeg helt trygg på at vi har gjort det riktige i denne saken.

Andresen mener helsevesenet ofte svikter i møtet med pasienter med diffuse og atypiske symptomer. Selv er han psykiater, og synes det er spennende å nøste i de ofte komplekse historiene pasienten har i sånne tilfeller, og der mange ikke er møtt med tilstrekkelig respekt og forståelse av helsevesenet. Beretningene fra pasientene ved NBS er trist lesing, i følge Andresen.
– De er ofte møtt av leger som oppleves arrogante, avvist og mistrodd. Det er klare paralleller til tilfellene med el-overfølsomhet, som var utbredt på 90-tallet, sier han, og mener helsevesenet må bli bedre til å ivareta denne pasientgruppen:
– Folkeskikk er tross alt gratis, sier han.

– Erna Solberg og andre borgerlige poli­tikere har tidligere uttalt seg kritisk om helsevesenets tilbud til borreliapasienter. Vil det forestående regjeringsskiftet påvirke jobben din?
– Nei, det tror jeg ikke. Det er politikerne som bestemmer over organiseringen av helseforvaltningen, men vi har ikke fått signaler om at en borgerlig regjering ønsker å endre på den nåværende strukturen til Helsetilsynet.
Han mener likevel ikke norske leger har grunn til å frykte konsekvensene av at Helse tilsynet kommer på tilsynsbesøk, selv om han forstår at enkelte synes det kan være litt ubehagelig å få dem på døra.
– Det er noen som sier at det føles som å gå opp til eksamen. Helsepersonell er stolte over jobben de gjør, og mange føler nok på en usikkerhet når vi kommer på besøk. Men det er viktig å huske på at vi har det samme målet, nemlig å sikre gode og trygge helsetjenester. Tilbakemeldingene vi får viser at de fleste i ettertid synes at tilsynet var nyttig.

Styrke barnevern og varsling. Jan Fredrik Andresen sier det er tre saker de vil jobbe spesielt med i høst: Utvikle bedre tilsynsmetodikk for tilsyn som er basert på varsler fra spesialisthelsetjenesten, økt brukermedvirkning ved tilsyn, og tilsyn med barnevern.
– Tilsyn av barnevernet ble lagt inn under oss for et par år siden, og vi har fortsatt en viktig jobb med å sikre et forsvarlig barne vern. Når det gjelder økt brukermedvirkning i alle typer tilsynssaker, så er det særlig de sakene som ikke går på direkte pasientrelaterte saker som er utfordrende. Vi ønsker i større grad at pasienter og pårørende skal få komme til ordet i alle tilsynssaker, men vi har en vei å gå når det gjelder de praktiske løsningene rundt dette.

Han er stolt av å bidra til samfunnsutviklingen, og være med å sette premissene for standarden i helsevesenet. Tillit til helsetjenestene er helt avgjørende. Helsetilsynet er dessuten en god arbeidsplass med stor stabilitet.
– Jeg begynte første gang i Helsetilsynet i 1992, og fortsatt er det mange av de samme folkene som jobber her. Vi er dessuten en relativt liten organisasjon, med 110 ansatte, som gjør at man blir godt kjent med folk.

Jan Fredrik Andresen:

  • Utdannet ved Universitetet i Oslo i 1989
  • Spesialist i psykiatri fra 2006
  • Mastergrad i helseadministrasjon ved UiO fra 2007
  • Avdelingssjef og leder for Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen, (Diakonhjemmet sykehus) til 2012
  • Direktør i Statens helsetilsyn fra november 2012.

Del gjerne!

Legg inn en kommentar