Publisert i %1$s Anmeldelse

Innsiktsfull popularisering over pasienthistorier

Boka «The examined life» av den engelske psykoanalytiker­en Stephen Grosz foreligger nå i norsk utgave, godt oversatt av Agnete Øye. Boka er på 200 sider og inneholder 30 små historier samlet under overskriftene: Be­gynnelser, Om å lyve, Kjærlighet, Forandring, Å gi slipp. Den har fått glitrende anmeldelser.

 date_range Publisert 25.3.2014

New York Times synes Grosz’ tekst minner om en kombinasjon av Anton Tjsekhov (1860–1904) og Oliver Sacks (1933– ). Forventningene var derfor høye da jeg tok fatt på lesningen.

Historiene er hentet fra forfatterens egne erfaringer som psykoanalytiker gjennom 25 år. Her møter vi pasientene, famili­ene, relasjonene og situasjonene fra 50 000 timer med terapeutisk arbeid! Historiene er mangfoldige og preget av forfatterens ydmyke og følsomme arbeid. Siden det er autentiske historier, taler de kanskje mer direkte til leseren enn fiksjonstekster.

Vi møter til eksempel et barn med alvorlig utviklingsforstyrrelse («Hvordan sinne kan beskytte en mot sorg»), en vel 70 år gammel professor som kommer ut som homofil («Hjemme»), en ung kvinne med paranoide fantasier som Grosz forstår som en beskyttelse mot tanken om at ingen tenker på en («Hvordan para­noia kan lindre smerte og for­hindre en katastrofe»), og så videre. Enkelte av Grosz sine opplevelser utenfor terapi­rommet får også sine historier. I en historie møter forfatteren en venn som forteller om sin terapi («Om å være pasient»). I en annen følger vi forfatteren og hans gamle far på reise til Ungarn der faren vokste opp i enkle og strevsomme kår («Å reise tilbake»).

I alle historiene har analytikerens egne assosiasjoner, minner og refleksjoner plass, og han bruker  viktige psykologiske erkjennelser fra litterære klassikere. Eksempelvis leser han Charles Dickens «En julefortelling» som en historie om en usedvanlig psykologisk forvandling: «Scrooge forandrer seg til slutt fordi spøkelsene river i stykker vrangforestillingen om at livet kan leves uten tap… Scrooge kan ikke gjøre om på fortiden sin, og han kan heller ikke ha noen visshet om fremtiden. Når han våkner juledags morgen og tenker på en ny måte, kan han forandre nåtiden – forandring kan bare skje her og nå. Dette er viktig fordi forsøk på å forandre fortiden kan gi oss en følelse av hjelpeløshet og nedtrykthet.»

Jeg har sjelden lest en så innsiktsfull popularisering og en så bevegende tekst om psykoanalytisk terapi og forståelse. Terapeuten tar oss med inn i menneskeliv der mening er vanskelig å etablere, avdekke eller konstruere. I Grosz sine terapier er lytting til, og utforskning av, undertekster i pasientenes fortellinger det sentrale. I pasientmøtene kommer stadig nye historier til overflaten, og ny mening skapes. Vi får en utdypet forståelse av hvordan pasienten formidler seg både med sin fortelling og sin væremåte, men også gjennom de følelser møtet skaper i analytikeren. Den møysommelige psykoanalysen fører tidvis til gjennombrudd og endring, men også til større grad av forsoning med livets begrensning og hva som ikke er mulig å få til.

Under lesningen ble jeg slått av hvordan Grosz kan illustrere svært kompliserte psykoanalytiske fenomener uten å bruke teoretiske begreper og mo­deller.  Han klarer på beundringsverdig vis å oversette komplisert psykoanalytisk teori utviklet gjennom årtier til vanlige ord. Splitting og projeksjon er unntakene, men også disse begrepene forklarer han elegant.

Det er få mennesker forunt å gå i psykoanalyse. Til det er den for ressurskrevende. Men innsiktene som psykoanalysen har etablert – om ubevisste prosesser, om forsvarsmeka­nismer, om ulike måter å erkjenne dypere lag i seg selv – blir anvendt i andre formater enn fire til fem terapitimer i uken. Da benevnes terapien for psykoanalytisk orientert eller psykodynamisk psykoterapi. Dette er terapiformer med god dokumentasjon av effekt og som bør ha sin naturlige plass i det offentlige helsetilbud.
Den engelske boktittelen «The examined life» refererer til et utsagn fra Sokrates: «Det uuforskede liv er ikke verdt å leve» – utfordringen er å bli kjent med seg selv. Grosz sin bok bidrar til at en blir mer nysgjerrig på seg selv og på sine pasienter. En begeistret anmelder av boka foreslo at den burde være en selvfølgelig dåpsgave. Som anmelder i
Journalen håper jeg den i hvert fall blir lest av alle leger som har pasienter i behandling.

KarstenHytten_shvFortellinger fra livet bidrar til bedre forståelse av en selv som behandler, av den psykoanalytiske behandlingsmetode og av mennesker som på ulike vis strever med sine liv – og hvem gjør ikke det?
KARSTEN HYTTEN
Institutt for psykoterapi

Stephen Grosz
Fortellinger fra livet. Hvordan vi mister og
finner oss selv
Forlaget Press
Utgivelsesår: 2014
ISBN: 9788275477031
Oversetter: Agnete Øye
Innbundet
Kr. 349,-

Del gjerne!

Legg inn en kommentar