Det bør bli slutt på at staten subsidierer alternativ behandling. Her kopping. Foto: Wikimediac commons
Publisert i %1$s DebattRedaktøren

Innfør moms på alternativ behandling!

Det er på høy tid å stanse legitimeringen av udokumentert behandling gjennom å gi den momsfritak. Det bør også stilles strengere lovkrav til leger som utfører slik behandling.

Skribent person PER HELGE MÅSEIDE   date_range Publisert 10.12.2018, oppdatert 12.12.2018

Nylig ble en såkalt resonans-terapeut funnet skyldig i å ha behandlet kreft uten å være helsepersonell. Terapeuten, bosatt i Sveits, ble dømt etter lov om alternativ behandling til 75 dagers betinget fengsel og en større bot. Dagbladet skriver at terapeuten var sterkt medvirkende til at en kvinne avsluttet kreftbehandlingen sin. En mann led samme skjebne og døde etter et svært smertefullt sykeleie.

Et sentralt element i resonansterapi er et terapeutisk felt i samklang med kroppens egne frekvenser. I de alvorligste tilfellene tas tibetanske syngeboller i bruk, i følge alternativ.no. Det er derfor ikke vanskelig å være enig med Dagbladet som på lederplass skriver at «det er en fornærmelse mot fornuften at alternative behandlingsformer får momsfritak på linje med medisinsk helsehjelp.»

Når ressursene er strukket så langt i vår felles helsetjeneste er det meningsløst å subsidiere behandlingsmetoder som ikke har dokumentert effekt.

Bakgrunnen er denne:
Da lov om alternativ behandling ble behandlet i Stortinget i 2002, var et tungtveiende argument for momsfritak for alternative behandlere at de burde sidestilles med helsepersonell som utøvet alternativ behandling, for eksempel ved at de var healere på fritiden.

Året etter opprettet Stortinget et frivillig register for alternative behandlere. Registeret ble lagt til Helsedirektoratet. De som registrerer seg her, og er tilsluttet en organisasjon med vedtektsfestede faglige krav og et visst antall medlemmer, slipper å betale moms av inntektene. Tanken bak var at man skulle få bedre oversikt over den såkalt «seriøse delen» av bransjen. Så kan man diskutere hva som ligger i begrepet seriøs.

Helsedirektoratet gjør ingen vurdering av om behandlingen har dokumentert effekt, noe som antakelig ville tømt registeret for medlemmer i løpet av kort tid. Det eneste som er sikkert er at kundenes lommebøker blir slankere for hvert besøk. Samtidig er det selvsagt ikke slik at all alternativ behandling er skadelig eller uvirksom. Å kunne ha en person å snakke med kan selvsagt ha mye for seg, spesielt hvis personen er empatisk og har god tid. Placeboeffekt er som kjent et effektivt terapeutisk redskap.

Mindre risiko
Et argument for at helsepersonell bør ha momsfritak når de utøver alternativ behandling, slik de har ved ordinær behandling, er at risikoen er mindre for at de påfører pasienten skade. Et annet argument som tidligere er tillagt vekt er et holistisk syn, der den dokumenterte og den udokumenterte behandlingen, altså skolemedisin og alternativ behandling, kan utfylle hverandre.

Det motsatte synet er at momsfritaket legitimerer alternativ behandling, slik Paul Joakim Sandøy skrev i en rapport for tenketanken Civita i 2014. Han ønsket innført et lovfestet krav om vitenskapelig tilnærming for leger. Sandøy skrev: «Leger som også driver kommersiell alternativ behandling bryter med de grunnleggende prinsippene vi som samfunn legger til grunn for legetittelen.» Videre argumenterte han for at alternativ behandling utført av leger vil gi behandlingen stempel som medisinsk effektiv. Det er ikke vanskelig å være enig i dette. Det ligger i kortene at det virker tryggere å gå til en healer som også er lege, eller til en healer som er trailersjåfør. Og det er ikke bare å snu skiltet på døra etter stengetid.

Et første skritt på veien mot en mer fornuftig bruk av helsekroner er å innføre moms på all alternativ behandling. Et neste skritt er å stille strengere lovkrav til legevirksomhet.

Helt meningsløst
Når kreftleger gråter fordi de ikke får gitt pasientene den behandlingen de bør få, fordi den er for dyr, slik du kan lese om i dette nummeret av Journalen, er det helt meningsløst at staten skal kaste 180 millioner kroner i året ut av vinduet på healere og rosenterapeuter, gitt at et overslag fra Arbeiderpartiet, i tråd med beregninger utført av Fritanke.no, stemmer.

Et første skritt på veien mot en mer fornuftig bruk av helsekroner er å innføre moms på all alternativ behandling. Et neste skritt er å stille strengere lovkrav til legevirksomhet.

Et tredje skritt er å vri statens informasjonsvirksomhet på dette feltet over til et mye mer kritisk blikk på bransjen.

Staten driver i dag informasjonsvirksomhet gjennom det alternativvennlige nettstedet nifab.no. Det er helt usynlig i den offentlige debatten.

Når ressursene er strukket så langt i vår felles helsetjeneste er det meningsløst å subsidiere behandlingsmetoder som ikke har dokumentert effekt.

Statens moms-inntekter kunne i stedet vært brukt til å skaffe Norge flere fastleger, fortrinnsvis leger som ikke også driver med alternativ terapi.

Del gjerne!

3 kommentarer til “Innfør moms på alternativ behandling!

  • Rino F Landsjø

    «helt meningsløst at staten skal kaste 180 millioner kroner i året ut av vinduet på healere og rosenterapeuter,» Da er det vel enda mer meningsløst å kaste milliarder «ut av Vinduet» med momsfritak på leger, tannleger, psykologer, kiropraktorer, fysioterapeuter, tannteknikere og ambulansetjenester ?

  • Rino F Landsjø

    «Terapeuten, bosatt i Sveits, ble dømt etter lov om alternativ behandling til 75 dagers betinget fengsel og en større bot.» Her «glemmer» man å legge til alle de 100 – tusener so har mistet liv på norske sykehus, grunnet feilbehadling. Glemmer også alle de leger som har mistet jobb, og fått bot…Dreier hele denne artikkelen seg om hat og misunnelse?

  • Jarle Botnen

    Måseide skriver om temaet som om det er helt kurant å skille mellom dokumentert effekt og det som ikke er det (les: alternativ behandling). Det er nok rimelig stor sikkerhet for at alle de leger, sykepleiere og fysioterapeuter som også bruker alternative metoder på pasientene gjør dette fordi den «dokumenterte behandlingen» ikke er god nok eller tilstrekkelig. Vi skal huske på at det meste av det Måseide regner som dokumentert – altså den behandling som er «godkjent» innen helsevesenet, er IKKE dokumentert eller vitenskapelig bevist. Eks. psykiatri, psykologi, kirurgi, fysioterapi, ernæringsfysiologi etc. Alt som ikke kan dokumenters med dobbeltblindforsøk er ikke så enkelt å «vitenskapelig bevise». Når dette er sagt har Måseide evig rett i at det foregår useriøse behandling som i tillegg får mva-fritak. Da registerordningen for alternativterapeuter ble opprettet i 2003 var det meningen at dette skulle skille ut useriøse aktører, men dette ble dessverre ikke fulgt opp. SABORG jobber nå intenst mot HOD og politikere for å få gjennomført fagkrav for å kunne bli registrert (og dermed får mva-fritak). Vi skal og ta med at mange av den millionen av nordmenn som årlig koster alt selv hos alternativ terapeuter gjør i stor grad dette fordi de får hjelp der som fastlegen ikke kan eller er kompetent til eller har tid til å gi. Det dreier seg mye om kosthold og fordøyelsesrelaterte problem som legene er lite skolert i, spesielt når det gjelder forebyggende behandling. Også mye spenningsrelaterte lidelser og immunstyrkende behandling. Å pålegge alle disse ytterlige utgifter tror jeg fort vil bli minus i det store regnskapet for AS Norge. Dette er ikke svart/hvitt….

  • Svar på Rino F Landsjø Avbryt svar